Terug naar overzicht

30 procent vrouwen in bestuur hbo

30 procent van de collegeleden in het hbo is vrouw.  De Vereniging Hogescholen is trots, ‘maar het kan altijd beter’.

Het hbo voldoet wel aan de norm. Van de 79 bestuurders van hogescholen waren er eind oktober 24 vrouw waaronder negen vrouwelijke voorzitters. Voorzitter Thom de Graaf is verheugd over deze ontwikkeling, maar stelt dat het nog altijd beter kan. ‘Het gaat in deze discussie over diversiteit niet alleen over vrouwen in topposities maar ook over de aandacht voor allochtonen in de hogere functies en top van onze hogescholen. Daar hebben we nog een flinke weg te gaan.’

Ook groei in onderwijsfuncties
Ook in de hogere onderwijsfuncties, salarisschaal dertien en hoger,  groeide het aandeel vrouwen: van elf procent in 1999 naar 37 procent in 2014. Bij het ondersteunende personeel met dat salaris groeide het aantal vrouwen van 18 naar 41 procent.

Bedrijfsleven blijft achter
Minister Bussemaker van Onderwijs Cultuur en Wetenschap reageerde vorige week zeer teleurgesteld op het nieuws dat het wettelijke streefcijfer van tien procent vrouwen in de top van het bedrijfsleven bij lange na niet gehaald is. Slechts tien procent van de leden van raden van bestuur en raden van commissarissen is momenteel vrouw.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?