Terug naar overzicht

Student laat herkansingen schieten en moet opleiding verlaten

Een student International Business and Management Studies (IBMS) krijgt een negatief bindend studieadvies, omdat hij na twee jaar zijn propedeuse niet heeft behaald.
Hij meent nog recht te hebben op extra mogelijkheden voor twee tentamens. Volgens de examencommissie heeft hij genoeg kansen laten schieten. De student stapt naar het College van Beroep voor Examens (COBEX).

De student mist nog studiepunten voor twee tentamens Frans uit het eerste jaar. Voor beide toetsen heeft hij volgens de examencommissie vier kansen gehad. Hij heeft echter niet al deze mogelijkheden benut. De student legt uit waarom. ‘In kwartaal twee kon ik Frans niet maken, omdat ik van de trap was gevallen. Daar heb ik toen een extra kans voor gekregen, maar door omstandigheden heb ik daar niet goed voor kunnen leren. Ik heb het tentamen toen niet gemaakt.’ In het tweede jaar kreeg hij een extra herkansing, maar liet die schieten vanwege een sollicitatiegesprek voor zijn stage. De examencommissie snapt dit niet. ‘Je had die afspraak naar een andere dag kunnen verzetten. Het halen van de propedeuse had hier prioriteit moeten hebben.’

Herkansing vs. stage
De afspraak verzetten was volgens de student niet mogelijk. ‘Ik had toen de kans om een stage te vinden. Zonder stageplek zou ik een half jaar achterstand hebben opgelopen. Ik had nog een herkansing voor dat tentamen moeten krijgen.’ Die werd hem niet toegekend. ‘Normaal zou hij voor het tentamen nog een extra kans hebben gekregen’, vertelt de examencommissie. ‘Maar hij heeft de eerste toets niet gemaakt. De student heeft dus geen recht op nog een mogelijkheid.’

Voor het tentamen Frans uit kwartaal vier had de IBMS-student zich niet ingeschreven. Hij kon zich niet op de gewone manier voor deze toets aanmelden en moest een mail sturen naar zijn docent om toch deel te nemen. Volgens de examencommissie klopt dit niet. ‘Voor schriftelijke tentamens moet je je altijd inschrijven via Osiris. Als dat niet lukt, moet je het probleem melden en dan wordt het voor je opgelost. Je zit al een tijd op Avans en zou moeten weten hoe onze procedure werkt.’

Zware straf
In het tweede jaar kreeg de student een extra herkansing, maar hij kwam niet opdagen vanwege ziekte. Toen hij diezelfde periode in korte tijd een heel stageverslag maakte, kreeg de examencommissie argwaan. ‘Wij hebben een aantal feiten gecheckt door contact te zoeken met de stagebegeleider. Die gaf aan dat de student in deze periode nooit ziek is geweest.’ Verontwaardigd reageert de student daarop. ‘Ik ben een religieus persoon. Ik lieg niet. Ik heb ook geen redenen om dat te doen. Als ik een aantal fouten heb begaan, wil ik dat best accepteren, maar ik ben niet de enige die vergissingen heeft gemaakt. Ik verdien deze zware straf niet.’

Laksheid
‘Wij vragen ons sterk af in hoeverre de student zijn opleiding echt serieus nam’, zegt het COBEX. ‘Ik ben niet laks’, antwoordt hij. ‘Er zijn veel obstakels op mijn weg gekomen. In het eerste jaar had ik veel persoonlijke problemen.’ Toch vindt de examencommissie dat de student geen extra kans moet krijgen. ‘Hij heeft zich een aantal keer niet ingeschreven voor tentamens, kwam meerdere keren niet bij toetsen opdagen en heeft veel lessen niet bijgewoond. Het is onredelijk om deze student nog een kans te geven, terwijl andere studenten wel alle mogelijkheden hebben benut. Als het hen niet lukt de propedeuse te halen, moeten ze de opleiding ook verlaten.’

Het COBEX verklaart het beroep van de student tegen het negatief bindend studieadvies ongegrond. Hij mag zijn opleiding niet vervolgen.

Punt. Of had jij nog wat?

De Rechter

Deze jongen mag inmiddels zijn opleiding dit jaar gewoon nog afmaken: een tweede BSA in jaar 2 is niet geldig meer. Zie uitspraak t.a.v. Uni Leiden en nieuws berichten hieromtrent

2016-06-08 21:24:15

Anoniem

2 jaar lang smoesjes.. ga maar een andere opleiding zoeken!

2015-11-25 11:08:41

Meer lezen?