Terug naar overzicht

Student meldt dyslexie op tijd maar moet opleiding toch verlaten

Een tweedejaarsstudent Communicatie meldt haar dyslexie op tijd, maar krijgt toch een negatief bindend studieadvies. De student is het daar niet mee eens, omdat ze van mening is dat ze de vakken niet haalt vanwege de dyslexie en stapt naar het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

De student moet nog twee studiepunten halen om de propedeuse te bemachtigen. Ze blijft steeds over twee vakken struikelen: Nederlands en Ethiek & Recht. Volgens de student komt het door haar dyslexie dat het steeds niet lukt.

Op tijd, toch weggestuurd
‘De student heeft op tijd aangegeven dat ze problemen heeft door dyslexie en om hulp gevraagd’, meent de examencommissie. Na eerdere COBEX-zaken moesten studenten de opleiding verlaten, omdat zij hun stoornis niet of te laat hadden gemeld. Deze student was er vroeg bij. Waarom moet ze dan toch weg? ‘Wij zijn van mening dat je met dyslexie een hbo-opleiding kunt doen, maar wij hebben alles al geprobeerd om deze student te helpen. Er zijn geen goede redenen meer om deze student te blijven steunen. Hoe erg het ook is, ze moet accepteren dat het haar niet lukt om het niveau van de opleiding te halen.’

De student geeft toe dat de examencommissie niet laks is geweest. Ze hebben haar goed begeleid en verschillende keren geprobeerd haar te helpen. ‘Bij het tentamen Ethiek & Recht begreep ik de vragen niet, waarna ik de toets mondeling mocht afnemen. Ik snapte de vragen nog steeds niet en kreeg geen duidelijk antwoord toen ik de examinator vroeg wat ze precies bedoelde. Ik voelde me belemmerd en probeerde het tentamen maar zo goed mogelijk tot een einde te brengen.’

Zware onvoldoendes
‘Ik had graag met een docent alle tentamenstof nog eens door willen nemen’, zegt de student. Om de twee studiepunten alsnog te bemachtigen, vroeg zij de examencommissie om extra lessen Nederlands en Ethiek & Recht. Die kreeg ze niet, omdat het bijna zomervakantie was. Er waren geen leraren die haar konden helpen. ‘De decaan gaf mij het advies om de examencommissie te vragen om een jaar langer over het behalen van mijn propedeuse te mogen doen. Dan kon ik misschien in de eerste periode van dit studiejaar toch nog de extra lessen volgen om die laatste studiepunten binnen te halen. Ik denk echt dat ik met extra tijd mijn P kan halen.’ Helaas voor de student is haar verzoek afgewezen.

De examencommissie geeft aan waarom. ‘De student haalde zware onvoldoendes voor Ethiek & Recht. Na de mondelinge toets gaf de examinator aan dat het niveau van de student echt niet goed genoeg is.’ Daarnaast geeft de examencommissie aan dat de student ook nog veel punten uit het tweede jaar mist waardoor ze een flinke achterstand heeft. Het COBEX vraagt haar hoe dat komt. ‘Ik ben veel bezig geweest met vakken die ik voor de propedeuse nog moest halen. Vooral aan het einde van het studiejaar lag mijn focus daarop. De vakken uit het tweede jaar heb ik een beetje aan de kant geschoven.’

Eerlijk
‘Ik wil er alles uit halen wat erin zit en als het me dan nog niet lukt om mijn P te halen dan is dat maar zo’, legt de student uit wanneer het COBEX vraagt waarom ze de opleiding wil vervolgen terwijl het zo lastig voor haar is. ‘Je moet eerlijk tegen jezelf blijven, ook als het niet goed gaat’, zegt het COBEX tegen haar. ‘Zelfs als je de propedeuse nu wel zou halen, wordt het daarna echt niet makkelijker.’

Het COBEX verklaart de zaak ongegrond. Het negatief bindend studieadvies van de examencommissie blijft staan. De student mag de opleiding niet vervolgen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?