Terug naar overzicht

Student Bedrijfseconomie weigert herkansing

Een vierdejaarsstudent Bedrijfseconomie is het niet eens met de beoordeling van zijn tentamen. Ook ziet hij graag een extra herkansing. De oplossingen die de examencommissie biedt, ziet de student niet zitten en hij stapt naar het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

De student haalde één tentamen niet en probeerde deze al meerdere keren te herkansen. Hij kreeg een derde kans van de examencommissie, ook die haalde hij niet. De Bedrijfseconomiestudent: ‘Volgens mijn docenten heb ik er recht op om dit schooljaar weer twee kansen te krijgen, maar ik wilde mijn eerste kans graag in september gebruiken.’

Tentamen andere opleiding
De examencommissie is in beraad gegaan en heeft de student aangeboden om in november mee te doen met een tentamen van de opleiding Accountancy. Volgens hen is dit tentamen exact hetzelfde als bij Bedrijfseconomie en kan de student zonder problemen deelnemen. ‘De student krijgt nu eigenlijk vier kansen, want hij mag zich twee keer voor het tentamen Bedrijfseconomie inschrijven en twee keer bij Accountancy. Het lijkt ons een passende oplossing.’

Willekeurig
Toch is de student niet tevreden. ‘Het lijkt nogal een willekeurige oplossing. Ze doen weinig moeite voor me. Ik had ook weinig zin om nieuwe colleges van een andere opleiding te volgen. Ik wil gewoon een nieuwe kans.’

De examencommissie: ‘Wij kunnen niet voor iedere student zomaar een tentamen uitschrijven. We hebben gekeken hoe we deze student zo min mogelijk vertraging kunnen laten oplopen. Eigenlijk is de eerste mogelijkheid tot herkansen pas in de derde periode, dus hij kan het nu al veel eerder proberen.’

Meer punten
Dan is er ook nog de beoordeling van het tentamen waar de student het niet mee eens. ‘Ik heb het gevoel dat de tweede beoordelaar alleen maar naar het antwoordmodel kijkt, terwijl ik juist veel uitgebreidere antwoorden heb gegeven op de vragen’, verzucht de student. ‘Ik zou meer punten moeten krijgen. Er moet verder gekeken worden dan het antwoordmodel.’

Daar kan de examencommissie kort over zijn. ‘Een tweede beoordelaar kijkt uitgebreid naar het antwoordmodel en de antwoorden van de student en moet motiveren waarom hij ergens punten voor geeft of waarom niet. Dat is erg zorgvuldig gebeurd.’

Het einde zoek
De student probeert nog tegengas te geven. ‘Wat nou als ik het niet eens ben met jullie antwoordmodel?’ Dan is volgens de examencommissie het einde zoek. Zij vinden dat het tentamen uitgebreid beoordeeld is en vinden de oplossing die ze de student hebben geboden om het tentamen te herkansen voldoende.

Het COBEX buigt zich over de zaak en verklaart beide zaken ongegrond. Wel wensen ze de student veel succes met zijn herkansing.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?