Terug naar overzicht

8 onderwijsbestuurders verdienen meer dan minister, Avans onder de norm

Het College van Bestuur van AvansIn 2014 verdienden drie universitaire bestuurders en vijf hogeschoolbestuurders meer dan het maximale salaris dat de wet voorschrijft. De bestuurders van Avans bleven dit jaar voor het eerst onder de norm.

Drie universitaire bestuurders verdiende in 2014 meer dan het in de Wet Normering Topinkomens vastgelegde bedrag. Ook vijf hogeschoolbestuurders zaten boven hun norm, blijkt uit de jaarrapportage over 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het hbo mochten bestuurders vorig jaar bijna twee ton verdienen, dat bedrag wordt lager naarmate de hogeschool kleiner is. In het wo mochten bestuurders ruim 230 duizend euro ontvangen. Alle drie de leden van het College van Bestuur van Avans bleven dit jaar onder de norm.

ArtEZ als enige over de schreef
De bestuurders overschreden weliswaar de norm, maar ze gaan daarmee niet over de schreef. De meesten zaten in de overgangsfase: een periode van vier jaar waarin er bij lopende contracten niet aan het salaris gemorreld mag worden. De enige hogeronderwijsinstelling die in 2014 wel zijn boekje te buiten ging was kunsthogeschool ArtEZ. Daar is 154 duizend euro te veel betaald voor een interimbestuurder. Dat geld moet de hogeschool terugvorderen, schreef onderwijsminister Bussemaker begin februari al aan de Tweede Kamer.

Toezichthouders Avans boven de 2014-norm
Toezichthouders van universiteiten en hogescholen vallen ook onder de wet die topsalarissen inperkt. Vorig jaar mochten de toezichthouders hooguit vijf procent verdienen van het maximale bestuurderssalaris, en de voorzitter van hun raad mocht 7,5 procent krijgen. In het hbo gingen tien van de 144 leden van raden van toezicht daar overheen. Dat zijn toezichthouders van Windesheim en de NHTV Breda, maar ook drie leden van Avans, NHL en Stenden. Bij die laatste hogeschool ging het om een oud contract, blijkt uit de rapportage.

Maar de politiek vindt dat de raden van toezicht meer gewicht hebben gekregen en dus ook iets meer mogen verdienen. Voor 2015 zijn die normpercentages verdubbeld en zal waarschijnlijk geen enkele toezichthouder meer te veel verdienen.

Nieuwe normen
Op 1 januari 2013 werd de eerste Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht: bestuurders in de publieke sector mochten maximaal 130 procent van het maximumsalaris verdienen. Om te voorkomen dat bestuurders een wedstrijdje-wie-verdient-het-meest zouden gaan spelen, werden er ook afspraken gemaakt per sector.

Per 1 januari 2015 geldt overigens alweer een nieuwe Wet Normering Topinkomens: waar de oude nog uitging van 130 procent van een ministerssalaris, mogen bestuurders op termijn niet meer verdienen dan honderd procent van een ministerssalaris. Voor bestuurders van universiteiten gaat de nieuwe WNT pas in 2016 gelden, besloot minister Bussemaker eind 2014. Dat uitstel had te maken met een beslissing van de minister van Volksgezondheid, die de bestuurders van academische ziekenhuizen een jaartje extra gaf.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?