Terug naar overzicht

Betere baankansen voor veel hbo’ers

Goed nieuws voor hbo’ers. De economie trekt weer aan en dat betekent dat de studenten van nu makkelijker een baan zullen vinden dan jongeren die de afgelopen jaren afstudeerden. Techniekopleiding blijven een goede keus, afgestudeerden Verpleegkunde en Fysiotherapie krijgen het moeilijk.

Jonge hbo’ers hebben tot 2020 een ‘redelijke’ kans op een baan, voorspelt het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in het tweejaarlijks rapport over de baankansen van afgestudeerden. Voor een kwart van de hbo’ers is het perspectief zelfs goed. De arbeidsmarkt heeft de ‘zwaarste klappen achter de rug’, aldus het ROA.

De komende jaren gaan veel leraren met pensioen, dus zullen er vooral in het onderwijs banen vrijkomen, verwacht het ROA. De verschillen zijn overigens groot. Voor pabo-afgestudeerden zal het voorlopig moeilijk blijven om werk te vinden, terwijl in het voortgezet onderwijs de komende jaren wel veel nieuwe mensen nodig zijn.

Randstad
Uitkeringsinstantie UWV had onlangs een vrolijkere boodschap voor pabo-studenten. Die voorspelt dat er vanaf 2017 een tekort aan juffen en meesters ontstaat, met name in de Randstad.

Techniekopleidingen blijven volgens het ROA een goede keus, vooral elektrotechnici en chemici hebben de banen straks voor het uitkiezen. Dat komt niet zozeer doordat veel mensen met pensioen gaan, maar vooral doordat er banen bijkomen. Ook tijdens de crisisjaren was de werkgelegenheid voor technici beter dan gemiddeld en omdat de bouw langzamerhand weer aantrekt wordt dat alleen maar beter.

Bezuinigingen
Afgestudeerde verpleegkundigen en fysiotherapeuten krijgen het moeilijk. In de gezondheidszorg komen er tot 2020 weinig nieuwe banen bij en er zullen amper mensen met pensioen gaan.

Twee jaar geleden voorspelde het ROA nog dat een zorgopleiding dankzij de vergrijzing en stijgende levensverwachting een veilige keus zou zijn. ‘Een schril contrast’, zegt het ROA zelf. ‘Dit laat duidelijk zien dat bezuinigingen in de zorg- en welzijnssector grote gevolgen hebben voor de baanperspectieven.’

Opvallend genoeg verdienen hbo’ers met een medische opleiding relatief goed. Hun maandloon ligt hoger dan dat van technici en van leraren. Hbo’ers met een taal- en cultuuropleiding verdienen het minst.

Doorstuderen
Ondanks de nog steeds niet heel florissante arbeidsmarkt loont het om door te studeren, laten de cijfers van het ROA zien. Hbo’ers en wo’ers hebben de afgelopen jaren minder last gehad van de crisis en ook de komende jaren zullen ze makkelijker een baan vinden dan jongeren met een mbo-diploma.

Bovendien verdienen hoogopgeleide werknemers over het algemeen meer, krijgen ze vaker een vast contract en maken ze vaker promotie dan lager opgeleide collega’s.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?