Terug naar overzicht

Langstudeerder wil extra inlevermoment scriptie

Een deeltijdstudent Sociale Studies wil een extra inlevermoment voor haar scriptie. Ook wil ze dat de scriptie door een derde docent wordt beoordeeld. De examencommissie van de Academie voor Sociale Studies‘s-Hertogenbosch wil haar die extra kans niet geven. De student stapt naar het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

De deeltijdstudent, die in 2008 met haar opleiding bij Avans begon, heeft afgelopen studiejaar haar scriptie twee keer ingeleverd, maar die is beide keren niet inhoudelijk beoordeeld. ‘Hij is afgekeurd op voorwaardelijke criteria’, legt de voorzitter van de examencommissie uit. ‘Dat houdt in dat bijvoorbeeld literatuurverwijzingen, spelling en stijl niet goed waren. Ze heeft wel feedback op de inhoud gekregen, maar geen cijfer.’ De scriptie was in de jaren ervoor al vaker ingeleverd. Afgelopen studiejaar moest de vraagstelling van de scriptie aangepast worden.

Belangrijk
Waarom meent de student recht te hebben op een extra inlevermoment voor haar scriptie, vraagt de COBEX-voorzitter zich af. ‘Ik ben het niet eens met de beoordeling. Begeleiders hadden me op meer punten kunnen helpen’, vindt de student. ‘Het is belangrijk dat ik mijn diploma haal.’

De COBEX-voorzitter is kritisch: ‘Als ik alleen al het beroepschrift lees, kan ik me iets voorstellen bij de kritiek van de opleiding. Het niveau is niet hbo-waardig.’ De student: ‘Ik heb het algemeen gehouden, ik wilde me de moeite besparen. Er wordt toch niks mee gedaan.’

Vakken
Inmiddels is de student aan een nieuw studiejaar begonnen. De deeltijdopleiding Sociale Studies is sinds september onderdeel van de Academie voor Deeltijd (AVD). Er is getoetst of de deeltijdstudent voldoet aan de competenties waar een student in het studiejaar 2015-2016 aan moet voldoen. Omdat de examencommissie van de AVD nog wat ‘blank spots’ zag, moet de student dit studiejaar ook nog wat vakken volgen.

Het beroep van de student is ongegrond verklaard. Om haar diploma te kunnen halen, zal ze dit studiejaar haar scriptie opnieuw moeten inleveren.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?