Terug naar overzicht

‘Meer lenen voor studie in het buitenland’

Nederlanders die in het buitenland studeren moeten meer kunnen lenen bij DUO. Dat vindt het netwerk van studenten die de sprong al gewaagd hebben.

Nu de basisbeurs is verdwenen, is ook studeren in het buitenland duurder geworden. Bijna de helft van de studenten die meededen aan een onderzoek van de ‘Nederlandse Wereldwijde Studenten’ (NWS) zou naar eigen zeggen niet zijn vertrokken zonder basisbeurs.

Zorgen
‘Door het wegvallen van de basisbeurs zou de uitgaande diplomamobiliteit kunnen stagneren’, concludeert voorzitter Marlou Slot. ‘Daar maken we ons zorgen over.’ Dus wil NWS dat Nederlandse studenten die een volledige opleiding in het buitenland volgen meer kunnen lenen bij DUO.

Maar meer lenen, betekent later ook een hogere schuld. Dat nemen ze op de koop toe, denkt Slot. ‘Studenten die naar het buitenland gaan zijn ambitieus en nemen hun verantwoordelijkheid. Ze zien hun studie echt als een investering in zichzelf.’

Meer beurzen
Slot hoopt dat overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer beurzen beschikbaar stellen voor studenten die naar het buitenland willen. ‘Bedrijven zouden studenten kunnen sponsoren die aan een topuniversiteit in het buitenland studeren. Daarna zouden deze hooggekwalificeerde afgestudeerden bij zo’n bedrijf aan het werk kunnen.’

Het percentage Nederlanders dat een volledige opleiding in het buitenland volgt ligt nog altijd onder het Europees gemiddelde. In 2011 waren het er 23.000. ‘Dit aantal groeit ieder jaar, maar is nog onvoldoende voor een kenniseconomie als de Nederlandse’, vindt Slot.

Populair
Zowel de buurlanden als de Engelstalige landen zijn populair. Verreweg de meeste Nederlanders studeren in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, België en Duitsland, blijkt uit onderzoek van internationaliseringsorganisatie EP-Nuffic.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?