Terug naar overzicht

Beter bestuur: ‘Kamer loopt te hard van stapel’

Vooral niet doordraven, houdt onderwijsminister Bussemaker de Tweede Kamer voor. Ze tempert het enthousiasme over de stortvloed aan plannen die het bestuur van universiteiten en hogescholen moeten verbeteren.

De fracties in de Tweede Kamer hadden vorige week veel kritiek op een wetsvoorstel van minister Bussemaker dat studenten en docenten meer inspraak moet geven. Het kan allemaal stukken beter, vinden ze van links tot rechts. De fracties dienden tientallen amendementen in.

Ze kwamen in het eerste deel van het debat met zoveel aanpassingen op de proppen dat minister Bussemaker beloofde om eerst maar eens een brief te sturen. Dat zou handiger zijn dan mondeling te reageren op alle voorgestelde wijzigingen.

Die brief is er nu. Daarin waarschuwt ze de Kamer voor onzorgvuldigheid. De amendementen gaan soms over hetzelfde onderwerp of spreken elkaar tegen. Soms stelt ze voor om twee amendementen dan maar samen te voegen.

Rolverdeling
Steeds weer wijst Bussemaker op de rolverdeling tussen medezeggenschapsraden, raden van toezicht en bestuurders. Haal die rollen niet door elkaar, maant ze. De raad van toezicht is nu eenmaal verantwoordelijk voor benoeming, schorsing en ontslag van onderwijsbestuurders.
Die macht moet je niet aan een medezeggenschapsraad of sollicitatiecommissie geven.

Averechts
Soms werken goede bedoelingen volgens haar zelfs averechts. Als de Kamer onderwijsbestuurders aansprakelijk wil stellen voor ‘wanbeheer’, bedenk dan dat ze wettelijk al op de vingers kunnen worden getikt voor ‘onbehoorlijk bestuur’. Bussemaker: “Dat is ruimer dan het begrip ‘wanbeheer’. De amendementen zouden dus onbedoeld de mogelijkheden om bestuurders aansprakelijk te stellen, kunnen verkleinen in plaats van vergroten.”

Voor veel van de amendementen is nog geen meerderheid, maar van sommige is al enige tijd duidelijk dat ze het gaan halen. Zo krijgen opleidingscommissies meer rechten, verdwijnt de meldplicht voor toezichthouders en hoeven studenten die fulltime een bestuursjaar doen straks geen collegegeld meer te betalen.

Het debat over de Wet versterking bestuurskracht wordt binnenkort hervat. Pas daarna volgen de stemmingen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?