Terug naar overzicht

Hbo-voorzitter bezorgd over dalende instroom

Voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen vreest dat sommige jongeren niet naar het hbo durven nu de basisbeurs is afgeschaft. Dat komt de emancipatie volgens hem niet ten goede.

In zijn nieuwjaarstoespraak bevestigde De Graaf gisteren dat het hbo afgelopen september veel minder eerstejaars trok dan het jaar ervoor: een daling van maar liefst 8 procent. ‘Dat is op zich niet goed of slecht’, zei hij, ‘maar het hangt ervan af hoe dat komt.’

Strengere toelatingseisen pabo
Hij wijt de afname voor een belangrijk deel aan de strengere toelatingseisen van de pabo’s. ‘Maar het kan ook zijn – dat weten we nog niet precies – dat het verdwijnen van de basisbeurs belemmerend werkt. We moeten de vinger aan de pols houden.’

Waakzaamheid is volgens hem geboden. ‘Want dit heeft rechtstreeks te maken met de emancipatoire functie van het hbo. Die mag alleen maar worden begrensd door het talent van individuele studenten en wat ons betreft niet door financiële drempels.’

De Graaf is senator voor D66 in de Eerste Kamer. Zijn fractie stemde voor het afschaffen van de basisbeurs.

Punt. Of had jij nog wat?

Gordon Freeman

en met hem 17 andere Senatoren die tevens directe banden ( conflict of interest ) met het Hoger Onderwijs hadden. Uw geld direct in hun vestzakjes! http://www.pearltrees.com/t/studievoorschot-onderwijs/id13575146 http://bitly.com/Urgent_Evoke

2016-01-15 17:55:36

Meer lezen?