Terug naar overzicht

Onderwijsvernieuwing door leren op de werkplek

lector_timmermans_max
Leren op de werkplek gebeurt al, maar vaak niet bewust. Miranda Timmermans, lector van het lectoraat Leerkracht bij de Pabo in Breda, legt in haar lectorale rede uit dat leren en werken nadrukkelijker verbonden moeten zijn.

‘Leren tijdens het werk moet op de agenda’, zegt lector Miranda Timmermans. ‘Leerkrachten doen het al, dat weten ze ook, maar toch wordt er bijna nooit gevraagd wat ze de afgelopen jaren hebben geleerd. Ze denken er zelf ook niet bewust over na. Wat heb ik goed gedaan? Wat heb ik geleerd vandaag?’

Door leren en werken nadrukkelijker te verbinden, maak je duidelijk dat de leerkracht ook op school leert. Vernieuwen kan ook door (samen) lesgeven, het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze of onderzoek doen. ‘Daar is niet altijd een cursus voor nodig’, meent Timmermans.

Goed voorbeeld
Niet alleen de huidige leerkrachten, maar ook de toekomstige zouden op die manier moeten leren op de werkplek. ‘Pabo-studenten brengen 40 procent van hun opleiding door op de basisschool, om het vak te leren. Sommige scholen doen het goed, die zijn een voorbeeld voor de huidige studenten. Op andere scholen is nog een slag te slaan.’

Al langere tijd werken de Pabo en basisscholen samen in intensieve partnerschappen. Scholen dragen zo bij aan het opleiden van studenten. Die leeromgeving geeft studenten veel mogelijkheden het beroep te leren. Toch worden nog lang niet alle mogelijkheden benut; het voeren van oudergesprekken of overleggen met collega’s wordt er lang niet altijd geleerd. Pabo en scholen moeten nu beter kijken naar de school. ‘Als scholen zelf ook duidelijker hebben waar ze goed in zijn, weten ze wat studenten daar kunnen leren en wat op de Pabo.’

Ontwikkelingen gaan snel
‘Op veel scholen gebeuren wel dingen. Zo zijn er scholen met kenniskringen, wordt er op sommige scholen al onderzoek gedaan of zijn er professionele leergemeenschappen’, vertelt Timmermans. ‘Het is wel een hele uitdaging; er zijn veel leerkrachten en de ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. Wat kies je? Wanneer heb je het goed gedaan?’

Het onderwijs is overal in beweging. ‘De Pabo kan daar niet omheen. We moeten studenten afleveren die bekwaam zijn om de onderwijsontwikkelingen te volgen. Met de bagage die we ze nu geven, kunnen ze niet meer tien jaar vooruit.’

Lectorale rede
De toekomst zal het leren!, de lectorale rede van Miranda Timmermans, vindt woensdag plaats bij Avans in Breda en wordt voorafgegaan door een minisymposium. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?