Terug naar overzicht

Bussemaker schrikt van ‘witte’ pabo

Er gaan veel minder allochtonen naar de pabo dan voorheen. ‘Het zou kunnen dat de strenge eisen hen afschrikken’, reageert PvdA-minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

‘Ik schrik er wel van’, reageert minister Bussemaker. ‘Ik had al wel zoiets gehoord, het komt niet als een enorme verrassing. Maar het is een vervelend neveneffect van op zich terechte maatregelen.’

Vorige week meldde het Hoger Onderwijs Persbureau dat er nog maar weinig allochtonen voor de opleiding tot leraar in het basisonderwijs kiezen. In 2014 begonnen 456 allochtone studenten aan de pabo. Dit jaar waren het er nog maar 174.

Waarschijnlijk komt dat door de strenge eisen aan nieuwe pabo-studenten, denkt Bussemaker. Die moeten bepaalde eindexamenvakken in hun pakket hebben of anders toelatingstoetsen doen.

Moet er iets aan die eisen gebeuren?
‘Laten we geen overhaaste conclusies trekken. Die maatregelen aan de pabo zijn met goede redenen genomen en er is uitgebreid over gediscussieerd. Het is de bedoeling dat er door die strengere eisen minder studenten uitvallen in het eerste jaar. Na de zomer weten we pas of dat gelukt is.’

Vindt u het een probleem dat er minder allochtonen voor de pabo kiezen?
‘Ja, het is van maatschappelijk belang dat zij ook leraar in het basisonderwijs worden. Ik vind diversiteit sowieso belangrijk. Er zouden bijvoorbeeld ook meer mannen voor de pabo moeten kiezen.’

Waarom eigenlijk?
‘De samenleving moet een plek krijgen op school. Het is belangrijk dat jonge kinderen zich kunnen identificeren met degene die voor de klas staat. Juffen zoeken soms voorleesboekjes uit die meisjes interessanter vinden dan jongens, en zo gaat het ook met allochtonen. Het is goed als er docenten zijn die weten wat het is om in verschillende culturen te leven en die bij vakken als aardrijkskunde en geschiedenis beseffen dat niet iedereen in Nederland is geboren.’

Waar blijven de allochtonen, denkt u?
‘We zien dat er naar verhouding evenveel allochtonen naar het hoger onderwijs gaan als vorig jaar en dat vind ik heel belangrijk. Ze kiezen nu vaker voor andere opleidingen, bijvoorbeeld verpleegkunde. Het zou kunnen dat de strenge eisen van de pabo hen afschrikken. Misschien hebben ze minder zelfvertrouwen.’

Of ligt het aan de arbeidsmarkt? Pabo-studenten vinden niet zomaar een baan.

‘Dat zou ook kunnen. Dan moeten we duidelijk maken dat er straks grote behoefte aan hen is. Er is een ‘voorlopersgroep’ van drie pabo’s die meer mannen willen aantrekken. Dat lukt al behoorlijk goed door het curriculum een beetje aan te passen en jongens niet helemaal alleen in een klas vol meisjes te zetten. Sommige van die ideeën zijn vast ook bruikbaar voor allochtonen.’

Veel allochtonen kwamen via het mbo naar de pabo. Zouden ze meer tijd moeten krijgen voor de overstap?
‘Ik weet niet of het wenselijk is om alleen voor allochtonen langere programma’s te maken. Nu al zijn er op kosten van het ministerie ondersteuningsprogramma’s voor mbo’ers die naar de pabo willen. Misschien dat we daar nog meer mee kunnen. Ook zou binnen de keuzedelen van het mbo mogelijk meer aandacht kunnen komen voor de doorstroom van specifieke groepen, zoals allochtonen.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?