Terug naar overzicht

Haagse Hogeschool: 40 miljoen voor nieuwe docenten

Maar liefst 40 miljoen euro trekt de Haagse Hogeschool uit voor nieuwe docenten. De afgelopen jaren is het aantal studenten explosief gegroeid van 15.000 naar 26.000, waardoor aandacht voor de individuele student in het gedrang kwam. Nieuwe docenten moeten de huidige ontlasten, zodat die meer tijd krijgen voor hun studenten. Dat schrijft het AD vandaag.

De Haagse Hogeschool heeft te kampen met een hoge uitval; minder dan 45 procent van de studenten haalt binnen vijf jaar een hbo-diploma. Het landelijke gemiddelde is 49 procent. De snelle groei van de hogeschool heeft daar volgens bestuursvoorzitter Leonard Geluk mee te maken. ‘Dat vergt enorm veel van je organisatie’, zegt hij in het AD. ‘De tien opleidingen die het beste in staat zijn geweest toch kleinschalig te blijven, mét aandacht voor de individuele student, presteren het beste. Veel studenten hebben er binnen vijf jaar hun diploma en zijn er tevreden.’

Praten en coachen
Alle opleidingen van de Haagse Hogeschool moeten het de komende jaren zo goed gaan doen en daar wordt de komende vier jaar 40 miljoen euro voor uitgetrokken. Doordat er nieuwe docenten bij komen, kunnen de huidige meer aandacht besteden aan individuele studenten. Geluk wil dat docenten tijd nemen om echt met studenten te praten en ze te coachen.

Avans
Ook bij Avans wordt geld uitgetrokken voor nieuwe docenten. Het College van Bestuur besloot eind vorig jaar jaarlijks 5,2 miljoen te investeren in werkdrukverlichting. Er moeten meer docenten bij komen omdat Avans docenten 5 procent minder gaat inroosteren. ‘Het is de bedoeling dat docenten meer tijd krijgen voor zelfreflectie en het begeleiden van studenten’, verklaarde Marja Kamsma, vice-voorzitter van het College van Bestuur. ‘Feitelijk kun je zeggen dat we het werk dat we nu doen met 5 procent meer mensen gaan doen.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?