Terug naar overzicht

Hbo trekt veel minder eerstejaars

De hogescholen ontvingen dit studiejaar 94.000 nieuwe studenten. Dat zijn er opvallend weinig: de afgelopen jaren verschenen er telkens meer dan honderdduizend aan de start.

Het verlies is 8,3 procent, blijkt uit de definitieve cijfers. In het najaar werd nog gesproken van zo’n 7 procent minder eerstejaars, maar de daling is dus nog sterker. De instroom bij Avans is afgenomen met 9 procent.

Leenstelsel
De Vereniging Hogescholen wijt deze neergang aan het verdwijnen van de basisbeurs. De afgelopen jaren wilden jongeren het nieuwe leenstelsel vóór blijven en was de instroom hoger. Die vloedgolf is nu voorbij.

‘En wij denken dat een ander deel van de daling samenhangt met studenten die daadwerkelijk door het leenstelsel worden afgeschrikt’, zegt hogescholenvoorzitter Thom de Graaf. ‘Of er sprake is van een structurele trend valt nog niet te zeggen.’

Pabo
Vooral de lerarenopleidingen leveren in. De pabo trok zelfs een derde minder eerstejaars. Waarschijnlijk komt dat door de zwaardere eisen aan nieuwe pabo-studenten: ze moeten toelatingstoetsen doen als ze bepaalde eindexamenvakken missen.

Van de grote hbo-instellingen ontsprongen alleen de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Windesheim de dans: zij verwelkomden iets meer eerstejaars studenten dan vorig jaar.

Zware verliezen
Maar de Hogeschool van Amsterdam (min 15 procent), Hogeschool Inholland (min 14 procent) en de Hogeschool Utrecht (min 13 procent) lijden zware verliezen. De middelgrote hogeschool Stenden zag de instroom zelfs met 18 procent omlaag gaan.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?