Terug naar overzicht

Kamer stemt officieel in met nieuwe onderwijswet

De Tweede Kamer stemde zojuist in met de Wet versterking bestuurskracht, waarmee onderwijsminister Jet Bussemaker faillissementen, wanbeheer en andere drama’s in het onderwijs wil voorkomen.

In eerste instantie waren veel fracties niet enthousiast over de nieuwe wet. Maar nadat de Tweede Kamer vorige week een aantal wijzigingen aanbracht, haalde die vandaag toch een meerderheid. Alleen SGP, PVV en de fractie Bontes-Van Klaveren stemden tegen.

Dankzij de nieuwe wet krijgen opleidingscommissies en medezeggenschapsraden meer macht, hoeven studentbestuurders straks geen collegegeld te betalen en wordt het moeilijker om tentamencijfers te laten vervallen.

Versterkte positie studenten
Studentenorganisaties ISO en LSVb lieten vorige week al weten dat ze blij zijn met de huidige wet. ‘Na de studentenprotesten van vorig jaar is dit echt een stap vooruit’, liet LSVB-voorzitter Stefan Wirken vorige week al weten. Linde de Nie van het ISO sprak van ‘een historische stap naar een versterkte positie van studenten’.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?