Terug naar overzicht

Met een vmbo-diploma toch naar het hbo

Jongeren met een vmbo-diploma mogen straks misschien toch naar het hbo. Als ze maar genoeg vakken op havo-niveau halen. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil een experiment.

Een beetje balen is het wel. Sommige vmbo’ers hebben een blinde vlek voor exacte vakken, maar schrijven zo goed dat ze best naar de School voor Journalistiek zouden kunnen. Maar zonder havodiploma kom je daar niet binnen.

Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld havisten die zo goed zijn in de bètavakken dat ze best natuurkunde zouden kunnen studeren. Maar als ze niet ook Frans of Duits op vwo-niveau aankunnen, gaat dat niet lukken.

Experiment
Daar wil staatssecretaris Dekker iets aan doen, schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer. Hij overweegt hogescholen en universiteiten de mogelijkheid te geven om ‘eenzijdig cognitief begaafde leerlingen’ toe te laten als ze de juiste vakken op het juiste niveau hebben afgerond.

Nu al is het mogelijk om vakken op een hoger niveau te doen, maar Dekker geeft leerlingen daar nu uitdrukkelijk het recht toe. Een leerling is dus niet meer overgeleverd aan de goede wil van de school, maar kan extra uitdaging eisen voor sommige vakken.

Toelating
De hogescholen en universiteiten reageren voorzichtig positief. ‘Zolang er echt sprake is van maatwerk en dit niet leidt tot een breed toelatingsrecht voor havisten zijn wij positief’, laat een woordvoerder van universiteitenvereniging VSNU weten. ‘Maar de afweging moet dus echt per individu en per instelling gemaakt kunnen worden.’

Een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen wacht af tot duidelijk is wat de staatssecretaris precies wil. ‘Leerlingen moeten op het juiste niveau uitgedaagd worden, maar variabele niveaus moeten niet gaan leiden tot selectie aan de poort.’

Maatwerk in het voortgezet onderwijs vraagt immers ook om maatwerk in de toelating tot het hoger onderwijs. Er kan een situatie gaan ontstaan waarin sommige onderwijsinstellingen bijna iedereen zullen gaan toelaten en andere veel strenger zullen zijn.

Overigens is er nu al een mogelijkheid om zonder het juiste diploma te gaan studeren. Iedereen vanaf 21 jaar kan een colloquium doctum aanvragen: een toelatingsprocedure om alsnog het hoger onderwijs in te komen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?