Terug naar overzicht

Teveel experimenten in het hoger onderwijs? ‘Innovatie moet!’

Het ene experiment is nog niet afgelopen, of de volgende pilot staat alweer voor de deur. Althans, dat constateert Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid van de SGP. ‘Het hoger onderwijs zou een lange neus naar Den Haag moeten maken en zich wat zelfbewuster opstellen.’

Collegegeld betalen per studiepunt, als onderwijsinstelling je eigen kwaliteit keuren, landelijke hbo-examens en zelfs de prestatieafspraken. Het zijn enkele voorbeelden van experimenten die de laatste jaren hebben plaatsgevonden in het hoger onderwijs. Kamerlid Bisschop vindt het te veel.

‘Universiteiten en hogescholen zouden zichzelf een groot plezier doen als ze de komende tien jaar gewoon aan geen enkel experiment meer meededen. Het ene is nog niet afgelopen of het andere tuimelt eroverheen. Soms wachten we niet eens de uitkomst af. Neem het bindend studieadvies in het tweede jaar: nu al heeft de Kamer besloten dat daar geen wetswijziging van komt, wat de uitkomst van dat experiment ook is’, zegt hij tegen het Hoger Onderwijs Persbureau.

Vouchers in deeltijdonderwijs
Ook op Avans Hogeschool wordt volop geëxperimenteerd. Actueel is het ‘experiment vraagfinanciering’ in het deeltijdonderwijs. Deeltijdstudenten kunnen straks tegoedbonnen (vouchers) krijgen voor bepaalde opleidingen in de techniek.

Deze tegoedbonnen vergen een andere, flexibeler opbouw van opleidingen. Die flexibilisering is formeel een tweede experiment, maar ze zijn in de praktijk vervlochten: wie met de tegoedbonnen meedoet, krijgt subsidie voor het experiment met flexibilisering. Tegenstanders van het experiment vrezen voor verschraling van het onderwijs.

‘Experiment geen vies woord’
Jacques Pijnappels, voorzitter van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR), vindt experiment ‘geen vies woord’. Volgens hem zijn experimenten juist nodig voor ontwikkeling en innovatie. ‘De maatschappij is voortdurend in beweging en het onderwijs dient hierin voorop te lopen. Als hogeschool leiden wij toekomstige professionals op voor een steeds veranderende arbeidsmarkt.’

Maar Pijnappels benadrukt ook dat alle experimenten de interne organisatie niet altijd ten goede komen. ‘Zulke veranderingen kunnen onrust en een verhoogde werkdruk opleveren. Ook heb ik in mijn 25 jaar in het onderwijs experimenten voorbij zien komen waarbij kapitalen overboord zijn gegooid.’

Avans
Maar bij Avans gaan we gelukkig niet zomaar overal in mee. Over nieuwe experimenten wordt lang en goed nagedacht door het College van Bestuur, en door zorgvuldig te experimenteren kan het onderwijs zichzelf verbeteren. Daar kan niets op tegen zijn.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?