Terug naar overzicht

Zorgen over toekomstig tekort aan hoogopgeleid personeel in zorg

Studenten van zorgopleidingen zitten straks op rozen. Over een paar jaar komen ziekenhuizen, verslavingsklinieken en jeugdzorginstellingen personeel te kort, waarschuwt een nieuw rapport in opdracht van het ministerie.

Over twee tot vijf jaar zal de vraag naar hoogopgeleide verpleegkundigen, sociaal- pedagogische hulpverleners en maatschappelijk werkers het aanbod overstijgen, blijkt uit een rapport in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Ook een aantal mbo-opleidingen moet snel meer studenten gaan trekken.

Vraag neemt toe
Het rapport verrast enigszins, want op dit moment is er juist weinig geld in de zorg en zitten veel mensen werkloos thuis. Maar dat verandert, luidt de waarschuwing. Over een jaar of vijf gaan veel mensen met pensioen. Daar komt bij dat de zorg door robotisering en e-health steeds complexer wordt, waardoor de vraag naar hoogopgeleid personeel toeneemt.

Zorgen over numerus fixes
De auteurs van het rapport maken zich zorgen over het toenemende aantal zorgopleidingen met een numerus fixus, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan stageplaatsen. Daardoor dreigt een vicieuze cirkel: omdat er te weinig mensen worden opgeleid is er straks te weinig personeel, waardoor de beschikbare tijd voor stagebegeleiding nog verder afneemt.

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede Kamer dat hij zijn best doet om tekorten te voorkomen. Hij heeft bijvoorbeeld een Stagefonds Zorg in het leven geroepen. Werkgevers krijgen daaruit geld om hbo-verpleegkundestudenten te begeleiden tijdens hun stage. Van Rijn gaat niet in op de studentenstop bij veel zorgopleidingen, omdat hij daar niet over gaat. Minister Bussemaker van Onderwijs noemde de numerus fixus eerder ‘een middel voor gecontroleerde groei.’ Wanneer sommige opleidingen ineens veel meer studenten trekken kan de onderwijskwaliteit in gevaar komen, waarschuwde ze. Ook het aantal beschikbare stageplaatsen is een veelgenoemde reden om niet te veel studenten toe te laten.

Laag collegegeld tweede studie
Vanwege de verwachte tekorten, probeert het ministerie van Onderwijs al langer om meer studenten te trekken naar opleidingen als verpleegkunde. Wie een tweede studie doet, betaalt bijvoorbeeld het lage collegegeldtarief voor zorgopleidingen. Normaal kan een tweede studie duizenden euro’s kosten.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?