Terug naar overzicht

Helft masteropleidingen selecteert studenten aan de poort

Meer dan de helft van de masteropleidingen selecteert aan de poort. Vooral in Utrecht worden allerlei extra eisen gesteld, terwijl dat aan de technische universiteiten amper gebeurt.

Steeds meer masteropleidingen willen alleen de beste studenten verwelkomen, blijkt uit onderzoek van de Keuzegids Masters. De Universiteit Utrecht is het meest selectief: 84 procent van de masteropleiding heeft een toelatingsprocedure. Ook de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam stellen vaak extra eisen.

Technische universiteiten meer vertrouwen
De technische universiteiten lijken meer vertrouwen te hebben in hun eigen bachelorstudenten. Daar mogen afgestudeerden van de eigen bacheloropleidingen vaak wel zonder extra toetsen of cijfereisen beginnen aan de master van hun keuze.

Instelling masteropleidingen  met selectie 
Universiteit Utrecht 73 84%
Universiteit van Amsterdam 104 72%
Erasmus Universiteit Rotterdam 69 70%
Universiteit Leiden 74 57%
Vrije Universiteit Amsterdam 89 53%
Universiteit Maastricht 55 47%
Radboud Universiteit Nijmegen 57 46%
Rijksuniversiteit Groningen 98 39%
Tilburg University 40 28%
Wageningen University 28 75%
TU Delft 32 31%
Universiteit Twente 33 21%
TU Eindhoven 21 5%
Totaal 773 53%

 

De Keuzegids ontdekte verder dat lang niet alle universiteiten duidelijk maken wat voor eisen ze stellen. ‘Zo bieden Utrecht en Rotterdam heldere en gedetailleerde informatie en moet men in Groningen vaak maar raden wat er precies bedoeld wordt’, aldus een verklaring.

Doorstroom
In 2014 is de zogeheten ‘doorstroommaster’ afgeschaft. Masteropleidingen mogen sindsdien alle studenten selecteren, ook als die van hun eigen bacheloropleidingen komen.

In januari trokken medezeggenschapsraden nog aan de bel omdat te veel opleidingen zouden willen gaan selecteren. Uiteindelijk is iedereen bang de laatste te zijn zonder extra eisen, waarschuwde het Interstedelijk Studenten Overleg. Niemand wil immers het afvoerputje zijn met studenten die nergens terechtkunnen.

Vergelijken
Alle informatie die de Keuzegids boven water heeft gehaald, staat op de website in een ‘mastervergelijker’. Het gaat nog om een eerste analyse, benadrukt de redactie. ‘Voor sommige opleidingen zal de informatie de komende tijd zeker nog bijgesteld worden.’

De hbo-masters zijn niet meegenomen in de analyse, omdat die van oudsher altijd al selectiever zijn geweest dan de universitaire masteropleidingen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?