Terug naar overzicht

Hogeschoolbestuurders gingen minder verdienen in 2014

Universiteitsbestuurders zijn in 2014 10.000 euro meer gaan verdienen, terwijl hun collega’s in het hbo 6.000 euro inleverden. Dat blijkt uit een monitor van het ministerie van Onderwijs.

De Wet normering topinkomens heeft ook in 2014 effect gehad. Vier universiteits- en vier hogeschoolbestuurders ontvingen een salaris dat uitsteeg boven het toenmalige maximum van respectievelijk 230.474 en 199.905 euro. Een jaar eerder waren dat er nog negen en zes, blijkt uit de tweede monitor over topinkomens in het onderwijs.

Gemiddelde salaris daalde
In het hbo daalde het gemiddelde salaris van alle bestuurders bovendien naar 165.527 euro. Nog maar vijftien van hen verdienden boven de zogeheten ‘klassenormen’: de normbedragen die afhankelijk zijn van de grootte van de hogeschool. In 2013 zaten nog 24 hogeschoolbestuurders erboven.

De klassenormen, ingevoerd om een race naar het maximumsalaris te voorkomen, lijken te werken in het hbo. Bij dertien universiteiten, waar zulke normen niet werden afgesproken, gingen bestuurders gemiddeld 10.000 euro meer verdienen.

Nieuw systeem
Misschien wel om die reden kondigde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken dit najaar een nieuw systeem van salarisklassen aan dat voor hogescholen én voor universiteiten gaat gelden. Bij instellingen met een groot budget, veel studenten en allerlei soorten opleidingen scoren bestuurders meer ‘complexiteitspunten’ en dus meer salaris dan collega’s van kleine instellingen.

179.000 euro

Op 1 januari 2013 werd de eerste Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht: bestuurders in de publieke sector mochten hooguit 130 procent van het ministerssalaris verdienen. Sinds 2015 geldt de nieuwe Wet Normering Topinkomens en is 100 procent van een ministerssalaris de maximale norm. Voor 2016 bedraagt die 179.000 euro. Overigens geldt er een overgangsfase: een periode van vier jaar waarin er bij lopende contracten niet aan het salaris gemorreld mag worden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?