Terug naar overzicht

ISO: sluit opleidingen die opleiden tot werkloosheid

Ook bestaande opleidingen zouden af en toe hun nut en noodzaak moeten aantonen, vinden de studenten van het ISO. Anders dan hun tegenhangers van de LSVb steunen ze het pleidooi van de VVD.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over selectie en de kansen van afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Studies moeten niet opleiden voor de werkloosheid, vindt de VVD. Als het aan de liberalen ligt, moeten opleidingen daarom periodiek hun bestaansrecht gaan bewijzen.

Opleidingen hoeven hun nut en noodzaak nu alleen aan te tonen voordat ze van start mogen. Diezelfde toets wil de VVD ook voor bestaande opleidingen invoeren.

Arbeidsmarkt
Goed idee, vindt het Interstedelijk Studenten Overleg. Want opleidingen worden nu niet gedwongen om zich met de aansluiting op de arbeidsmarkt bezig te houden, terwijl ze wel gestimuleerd worden om veel studenten te trekken: die leveren immers geld op.

Hun tegenhangers van de Landelijke Studenten Vakbond zien dat anders. Zij denken dat eerlijke voorlichting over baankansen volstaat. Een opleiding is immers meer dan een voorbereiding op de arbeidsmarkt, aldus de LSVb. ‘Opleidingen hebben vaak ook een maatschappelijke waarde voor de samenleving en de desbetreffende student.’

Maar volgens het ISO moet zo’n periodieke toets zich niet beperken tot de baankans. Kleine opleidingen die dreigen te verdwijnen, kunnen een maatschappelijke waarde hebben en dan toch de toets doorstaan.

Kans op een baan
Ook wil het ISO een verschil maken tussen het hbo en wetenschappelijk onderwijs. Hogescholen bieden beroepsopleidingen aan en dus mag je verwachten dat de kans op een baan zwaar weegt. In het uiterste geval mag de overheid van het ISO een hbo-opleiding sluiten als afgestudeerden massaal werkloos worden.

Maar het ISO gunt universiteiten meer vrijheid. Bij grote opleidingen als rechten, psychologie en economie moeten studenten weliswaar worden voorbereid op de arbeidsmarkt, alleen al omdat er duizenden studenten naartoe gaan. Maar academische opleidingen monden nu eenmaal niet per se in een beroep uit. Daarom kun je wo-opleidingen niet zomaar afrekenen op hun aansluiting op de arbeidsmarkt, vindt het ISO.

Het is de vraag of de VVD een meerderheid achter het plan krijgt. Coalitiepartij PvdA liep er gisteren nog niet warm voor, maar was zojuist redelijk positief over het ISO-standpunt. Minister Bussemaker moet nog reageren.

Punt. Of had jij nog wat?

Michael

Tevens is het ISO een organisatie die vooral de belangen behartigt van universitaire studenten. Daarom is het nogal frappant dat er met twee maten gemeten wordt. In de advocatuur en psychologie is het ook erg moeilijk om een passende baan te vinden.

2016-03-23 22:56:56

Michael

De studententijd is een periode van zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling. Dit is niet uit te drukken in geld. Daarnaast is het maar de vraag, gezien de flexibilisering van de arbeidsmarkt, of het aantal 'vaste banen' gelijk blijft

2016-03-23 22:54:19

Meer lezen?