Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad schorst studentlid

De medezeggenschapsraad van Hogeschool Inholland heeft een studentlid geschorst. Hij heeft buitenstaanders advies gevraagd over een onderwerp dat nog even vertrouwelijk zou blijven.

Het Studenten Overleg Medezeggenschapsraden (SOM) is boos. ‘Het komt zelden voor dat een raad een verkozen lid schorst’, zegt bestuurslid Gijsbert Brinkman. ‘Er is ook helemaal geen juridische grond voor.’

Viel niet mee te werken
Maar volgens voorzitter Norbert Landers van de medezeggenschapsraad viel er gewoon niet met de student te werken. Die zou al eerder de vertrouwelijkheid hebben geschonden. De raadsleden gingen tot de schorsing over met vijftien stemmen voor, drie onthoudingen en twee stemmen tegen.

De vertrouwelijke kwestie zelf speelt nauwelijks een rol in het conflict. Het ging om de herbenoeming van collegeleden: heeft de medezeggenschapsraad daar instemmingsrecht op of alleen adviesrecht? Daarover bestond een verschil van mening met de raad van toezicht.

Formaliteiten
De kwestie was slechts tijdelijk vertrouwelijk om geen verkeerde indruk te wekken bij studenten en docenten, zegt Landers. Want de medezeggenschapsraad verzet zich helemaal niet tegen de herbenoemingen. ‘Het ging alleen om de formaliteiten. We zouden er binnen een week uit zijn, schatten we in, en dat klopt: de raad van toezicht heeft ons intussen het instemmingsrecht gegeven waarvan wij dachten dat het ons toekwam.’

Maar de student besprak de situatie op een maandelijkse bijeenkomst van het Studenten Overleg Medezeggenschapsraden. ‘Elke maand hebben we een bijeenkomst waar we casuïstiek delen waar we advies op willen’, aldus Brinkman. ‘Zo vroeg dit raadslid ook advies. En nu is hij geschorst. We gaan hem bijstaan om de schorsing aan te vechten.’

De duivels
‘De raad was des duivels’, aldus Landers. ‘Je moet niet denken dat we voor de lol iemand schorsen. Wij snappen ook wel dat het een zwaar middel is. Natuurlijk mag een student alles met het SOM bespreken, maar in dit geval kon dat pas na opheffing van de vertrouwelijkheid waar hij zelf ook mee had ingestemd. We hebben vooral meegewogen dat hij keer op keer heeft gezegd dat het helemaal oké was wat hij heeft gedaan en dat hij het weer zou doen.’

‘Ik had wel wat verontwaardiging verwacht, want we hadden inderdaad vertrouwelijkheid afgesproken; , zegt de student in kwestie. ‘Maar het onderwerp is daarna besproken in een andere vergadering met het college van bestuur. En daar zaten weliswaar geen toeschouwers bij, maar die vergadering is in principe openbaar. Ik weet dat andere leden het idee hadden dat het onderwerp nog vertrouwelijk was, maar dat klopte dus niet. En ik wilde advies inwinnen bij SOM.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?