Terug naar overzicht

Met een pabodiploma voor een vmbo-klas

Vmbo’ers mogen straks ook les krijgen van pabo-afgestudeerden, schrijft staatssecretaris Sander Dekker aan de Tweede Kamer. Die hoeven alleen nog een korte bijscholing volgen.

Zo’n zestienhonderd pabo-afgestudeerden geven les op het vmbo, terwijl dat eigenlijk niet mag. De jongste vmbo-leerlingen van de lagere niveaus hebben soms meer aan de didactische kwaliteiten van juffen en meesters dan aan de vakkennis van andere leraren, vinden veel schoolbesturen.

Regels veranderen
Dekker begrijpt dat wel, schrijft hij in een brief over onbevoegd lesgeven. Dus gaat hij de regels veranderen en zijn pabo-afgestudeerden straks officieel ‘bekwaam’ om voor een vmbo-klas te staan.

Ze moeten in dat geval wel kort bijgeschoold worden. De Vereniging Hogescholen gaat samen met middelbare scholen en vakbonden bekijken hoe dat het beste kan.

Tweedegraads lerarenopleiding
Voor de hoogste niveaus van het vmbo veranderen de regels niet. Om les te geven aan leerlingen van de gemengde en theoretische leerwegen is nog steeds een tweedegraads lerarenopleiding nodig.

Eerder waarschuwden de lerarenopleidingen voor een verandering van de regels, omdat ze vreesden voor de onderwijskwaliteit. ‘Volgens een deel van de Tweede Kamer zijn docenten met een hbo-opleiding niet meer goed genoeg voor het vwo, daar zouden alleen universitair opgeleide docenten mogen lesgeven. Maar voor de lagere niveaus maakt het kennelijk niet zoveel uit wat je doet?’, zei Dick de Wolff, directeur van de educatieve faculteit van de Hogeschool Utrecht en voorzitter van het adviescollege van de Vereniging Hogescholen

Aparte opleiding
Ron Bormans, bestuurder van de Vereniging Hogescholen en collegevoorzitter van de Hogeschool Rotterdam, zei toen dat er misschien een aparte, nieuwe opleiding nodig is voor het vmbo. ‘Ik vind dat we meer principieel moeten gaan nadenken over wat goed is voor de leerlingen op het vmbo’, aldus Bormans.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?