Terug naar overzicht

Bussemaker blijft bij plan: vanaf 2017 geen loting meer

Onderwijsminister Bussemaker ziet niets in het plan van D66 om per direct te stoppen met decentrale selectie door fixusopleidingen. Ze blijft bij het oorspronkelijke plan: vanaf 2017 mogen studenten niet meer loten.

Selectie van studenten is niet helemaal ideaal, gaf minister Bussemaker toe. Maar het is altijd nog beter dan loting, een systeem dat ‘tot zeer verkeerde en zeer frustrerende ervaringen leidt’.

Voorbereidingen
Bovendien heeft de Tweede Kamer nog maar twee jaar geleden besloten dat loting in 2017 helemaal afgeschaft zou worden. Vanaf dat moment moeten opleidingen met een studentenstop iedereen ‘decentraal selecteren’. Bussemaker: ‘We kunnen niet alle opleidingen voorbereidingen laten treffen en dan een jaar voor de maatregel ingaat zeggen: we doen het toch maar niet’.

D66 wil af van selectie omdat het proces niet eerlijk en transparant zou verlopen. ‘Loting is ook niet perfect. Het is het minst slechte systeem. Maar het is wel transparant en zonder aanzien des persoons’, aldus Kamerlid Paul van Meenen.

Allochtonen zijn de dupe
Zijn fractie stemde twee jaar geleden weliswaar vóór afschaffing van de loting maar een mens kan zich bedenken, antwoordde een zichtbaar geïrriteerde Van Meenen op kritiek van de minister. ‘Ik had gedacht dat selectie goed zou werken. Dat blijkt niet zo te zijn. Mannen en allochtonen zijn er de dupe van. Dat vind ik erg.’

De gevolgen van selectie wil de minister inderdaad in de gaten houden, suste ze. De Onderwijsinspectie doet al onderzoek naar de toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten en aan het einde van het jaar worden de resultaten bekend. In dat rapport kijkt de inspectie ook naar de effecten van de toenemende selectie door masteropleidingen.

Dat duurt te lang, antwoordde Van Meenen. Om hem verder tegemoet te komen, beloofde Bussemaker dat ze meteen na het zomerreces een brief naar de Kamer zal sturen over de effecten van selectie. ‘Dan kunt u zien of het nodig is om meteen in te grijpen of dat we kunnen wachten op het inspectierapport.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?