Terug naar overzicht

Examencommissie IV buigt zich over tijdens college gemaakte foto’s

Tijdens een voorbereidend college op een tentamen van de opleiding Integrale Veiligheid in Breda zijn een aantal tentamenvragen behandeld. Deze vragen en antwoorden zijn ondanks een waarschuwing van de docent gefotografeerd en verspreid via Whatsapp. Dezelfde vragen zijn ook teruggekomen in het tentamen.

Een eerstejaarsstudent, die anoniem wil blijven, meldde zich bij Punt. ‘Ik krijg het idee dat men bang is voor veel onvoldoendes. Wat de reden ook mag zijn, ik vind het een slechte zaak’, schrijft hij in een mail. De student verbaast zich over het feit dat in een college behandelde vragen
terugkomen in het tentamen. ‘Dat is zeker niet ongebruikelijk’, reageert docent Hans Broks, die het betreffende college geeft. ‘Je wilt studenten voorbereiden op hun tentamen. Daarbij gebruik je vragen uit oudere tentamens, een deel daarvan is inderdaad ook teruggekomen in het tentamen van 4 april.’

Onvoldoende
Van de in totaal 52 vragen zijn er zes in het college behandeld en vier daarvan zijn daadwerkelijk zodanig teruggekomen in het tentamen. ‘Als studenten niet goed leren halen ze dus alsnog een onvoldoende’, zegt Broks.

‘Wat mij veel meer zorgen baart is dat een student ondanks mijn waarschuwing toch foto’s heeft gemaakt en verspreid’, zegt de docent. ‘Dit mag je naïef noemen maar we zijn een opleiding Integrale Veiligheid waarbij we studenten proberen te leren integer met informatie om te gaan. Je moet er op kunnen vertrouwen dat als je als docent aangeeft dat iets niet mag, dat ook niet gebeurt.’

Tentamen niet ongeldig
Broks heeft inmiddels de examencommissie op de hoogte gesteld van de situatie. Die ziet vooralsnog geen aanleiding om het tentamen ongeldig te verklaren. ‘Het ter beschikking stellen aan studenten van kennisvragen kan onderwijskundig verdedigbaar zijn. Ook de verhouding tussen de gepresenteerde vragen en de totale omvang van de toets, leidt naar de mening van de examencommissie niet per se tot verontrusting’, reageert de examencommissie. Wel buigt de commissie zich over het maken en verspreiden van foto’s.

Punt. Of had jij nog wat?

Arold Roestenburg

Beste 2e jaarsstudent IVK er zijn geen reacties verwijders in deze discussie.

2016-04-08 10:21:30

Stan

Zoals ook staat vermeld in artikel 8.4 van het studentenstatuut. Mij gaat het over het tonen van vragen en dat de gevolgen (dat studenten foto's maken) ook wel voor een groot deel bij de toner van de vragen ligt.

2016-04-07 15:02:30

Stan

De enige aanwijzingen die een student acht te volgen is aanwijzingen op orde en netheid van het dienstdoende personeel, Artikel 8.5 van het studentenstatuut. Het onderzoek dat de examencommissie doet naar de verspreiding is gegrond.

2016-04-07 14:59:13

2e jaarsstudent IVK

Misschien kan hierover een discussie worden gemaakt (waarin er geen reacties worden verwijderd)?? Het is namelijk een interessant onderwerp.

2016-04-07 11:05:48

2e jaarsstudent IVK

Daarnaast is het natuurlijk wel goed dat iemand aan de bel trekt, maar ik denk ook dat de examencommissie zich dan over veel meer tentamens moet buigen.

2016-04-07 11:03:09

2e jaarsstudent IVK

Dit is toch te gek voor woorden? Ik bedoel zet niet dezelfde vragen in het tentamen... U (Hans Broks) kunt verwachten dat u hierin zulke acties gaat triggeren. Misschien moet er worden gekeken naar een preventieve aanpak ipv een repressieve aanpak.

2016-04-07 10:58:15

2e jaarsstudent IVK

De schuld op de student schuiven is natuurlijk altijd makkelijker dan bij jezelf gaan nadenken. Tuurlijk mag je geen foto's maken, maar waarom mag je dan wel mee schrijven? Moeten deze colleges dan net als een inzage worden? Geen mobiel/schrijfmat?

2016-04-07 10:54:41

Lucky Luke

beste boef, hier is je cel zonder ramen en deuren, maar pas op, je mag niet ontsnappen. Jip de naam is Lucky Luke.... (hoe naïef kun je toch zijn)

2016-04-07 10:33:32

slechte zaak

het is natuurlijk absurd dat collegevragen terugkomen in het examen. als men wil dat een examen representatief is voor de kennis van een student, helpt dit soort laksheid er niet aan mee. doe hier wat aan!

2016-04-06 22:20:37

slechte zaak

meneer Broks, u ontgaat het punt misschien, maar who cares of er fotos worden gemaakt, dit is in feite niet anders dan studenten die meeschrijven of meetypen. het punt waar het hier om gaat is dat vragen dezelfde college vragen terugkomen in het exem

2016-04-06 22:18:26

Meer lezen?