Terug naar overzicht

HBO-monitor: internationalisering Avans moet veel beter

Maar 28 procent van de afgestudeerden bij Avans in het studiejaar 2013-2014 is tevreden over de internationale oriëntatie van hun opleiding. Dat blijkt uit de HBO-monitor 2015, een landelijke enquête waarvan vandaag de resultaten gepubliceerd zijn.

Over het algemeen zijn Avans-alumni tevreden over de inhoud van hun hbo-opleiding. Maar ze plaatsen wel wat kanttekeningen. Zo blijkt uit de HBO-monitor dat maar 26 procent tevreden is over de voorlichting over studiemogelijkheden. Een krappe meerderheid van 55 procent is tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan. Daarmee voldoet de hogeschool precies aan de prestatieafspraak die zij in 2012 heeft gemaakt met het ministerie van Onderwijs.

De internationale oriëntatie schiet wat betreft de afgestudeerden in 2013-2014 nog wel erg tekort. Alleen de Academie voor Marketing en International Business in Den Bosch en de Avans School of International Studies in Breda scoren op dit onderdeel voldoende.

Werkloosheid
De HBO-monitor geeft elk jaar inzicht in de kansen van afgestudeerden op de arbeidsmarkt. 4,1 procent van de Avans alumni is werkloos, dat is minder dan vorig jaar. Toen ging het om 5 procent van de oud-studenten.

De meeste werkloosheid komt voor onder afgestudeerden van de Academie voor Veiligheid en Bestuur (12,5 procent), de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (8,5 procent) en de Academie voor Industrie en Informatica (AI&I).

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?