Terug naar overzicht

Studieschuld vaak verzwegen bij hypotheekaanvraag

Eén op op de zestien huizenbezitters verzweeg zijn studieschuld bij het aanvragen van zijn hypotheek. Bovendien is één op de zeven starters dat ook van plan, meldt ING Bank.

Als studieschulden niet meewegen, kunnen huizenkopers een hogere hypotheek krijgen. En dat kan zomaar een paar honderd euro in de maand schelen.

Kredietregistratie
Anders dan leningen voor een auto of een wintersportvakantie staan studieschulden niet vermeld bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel. Daardoor kunnen banken minder goed nagaan of aanvragers van een hypoheek redelijkerwijs aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

ING wilde weten hoeveel mensen studieschulden verzwijgen bij de aanvraag van de hypotheek en liet onderzoeksbureau TNS NIPO een enquête houden onder 682 bezitters van een koopwoning en 413 starters op de woningmarkt.

Daaruit blijkt dat 6 procent van de huizenbezitters met een studieschuld deze niet heeft gemeld. In ruim een derde van de gevallen was er volgens hen niet naar gevraagd. Van de starters is 14 procent van plan hetzelfde te doen.

Onverantwoord hoge hypotheken
Belangenvereniging Eigen Huis pleitte afgelopen februari ervoor de schuld wel in Tiel te registreren. ‘Banken kunnen op deze manier onverantwoord hoge hypotheken verstrekken’, zei een woordvoerder. ‘Studieschulden kunnen maar beter controleerbaar zijn, zeker nu de leningen hoger worden.’

Hogere studieschulden
Maar door het leenstelsel krijgen studenten hogere studieschulden en dat ligt politiek gevoelig. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) zegt in het Parool dat een BKR-registratie de leenangst zou vergroten. ‘Dat willen we niet. De studielening is een sociale lening met soepele voorwaarden.’ Ze krijgt steun van haar partijgenoot Mohammed Mohandis (PvdA). ‘Een studielening is echt anders dan een schuld bij een postorderbedrijf.’

Dat is een standpunt dat de regeringspartijen al jaren verdedigen, terwijl de tegenstanders van het leenstelsel het vreemd vinden: als iemand pakweg 30.000 euro schuld heeft, dan heeft dat immers invloed op zijn maandelijkse budget.

Een studieschuld weegt overigens minder zwaar mee dan een gewoon krediet bij het berekenen van de maandelijkse lasten van hypotheekaanvragers. Banken gaan ervan uit dat een oud-student 0,45 procent van het leenbedrag maandelijks moet aflossen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?