Terug naar overzicht

AMR: past de kunstacademie wel in een gebouw met andere studies?

akvstjoostdenboschowb-maxKun je kunstopleidingen wel plaatsen tussen andere studies? Het is een punt van discussie tussen leden van de Avans medezeggenschapsraad (AMR) en het College van Bestuur.

Bestuurslid Diederik Zijderveld schetst de redenen van Avans om in Den Bosch over te gaan tot nieuwbouw en de kunstacademie in een gebouw te plaatsen met andere academies. ‘We zitten in Den Bosch op meerdere locaties, daar willen we vanaf. Onze visie is om zoveel mogelijk opleidingen te concentreren op de Onderwijsboulevard. Daar komt bij dat het huidige gebouw van de kunstacademie gebreken vertoont.’

Kijkje in de ziel
‘Het werk van kunststudenten is een kijkje in hun ziel. Dat is persoonlijk. Je moet oppassen met het plaatsen daarvan in een omgeving waar ook andere studenten colleges volgen’, zegt AMR-medewerkerslid Alf Kurstjens tijdens een medezeggenschapsvergadering over onder meer de geplande nieuwbouw in Den Bosch. ‘Het werk van studenten van andere opleidingen is net zo persoonlijk. Daarin is de kunstacademie niet uniek’, zegt Zijderveld.

Zijderveld is van mening dat het een goede ontwikkeling is als de kunstacademie een gebouw gaat delen met andere opleidingen. ‘Dat past ook in onze onderwijsvisie. We willen dat studenten van verschillende disciplines met elkaar samenwerken.’

Alf Kurstjens, zelf werkplaatsmeester bij de AKV|St. Joost, blijft zich toch afvragen in hoeverre kunststudenten een gebouw willen delen met andere academies. ‘Sommige studenten zijn tegen die tijd afgestudeerd, die interesseert het minder. Maar anderen zijn echt niet positief.’

Koudwatervrees
Een beetje koudwatervrees is er altijd in dit soort situaties, meent Zijderveld. ‘Maar ik weet zeker dat wij een gebouw kunnen neerzetten dat kunststudenten willen delen met anderen.’

In het najaar 2016 moet er meer bekend zijn over de nieuwbouwplannen op de Onderwijsboulevard zoals het aantal gebouwen en de plaats van de AKV|St. Joost daarin. De kunstacademie verhuist in 2017 voor een periode van vier jaar naar het voormalig PTT-gebouw.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?