Terug naar overzicht

Avans: 4,8 procent meer aanmeldingen

Nederlandse hogescholen en universiteiten verwachten komend studiejaar meer nieuwe studenten. Ze hebben althans meer aanmeldingen dan vorig jaar, maakten ze zojuist bekend. Bij Avans staat de teller vooralsnog op een toename van 4,8 procent.

Het ligt voor de hand dat er volgend studiejaar meer eerstejaars studenten zullen zijn dan nu. Afgelopen september kwamen er namelijk minder, mede doordat de basisbeurs is afgeschaft. De instroom lijkt zich nu enigszins te herstellen.

De universiteiten tellen ruim 73.000 aanmeldingen: 11 procent meer dan vorig jaar om deze tijd. Dat is vooral aan 28 procent meer buitenlandse aanmeldingen te danken. Onder Nederlanders is de groei slechts 6 procent.

Dat laatste percentage zien de hogescholen ook: 6 procent groei van het aantal aanmeldingen. Maar die hbo-cijfers zijn minder precies. Er staat niet bij hoeveel buitenlandse aanmeldingen er zijn. Bovendien zitten er tussen de 143.000 aanmeldingen veel hbo’ers die van opleiding wisselen en eigenlijk geen nieuwe studenten zijn.

Avans
Avans telt momenteel 4,8 procent meer aanmeldingen. Vooral de Academie voor Communicatie en User Experience en de Academie voor Industrie en Informatie zien het aantal aanmeldingen flink stijgen. De Juridische Hogeschool daarentegen loopt bijna 20 procent achter ten opzichte van vorig jaar.

Hoeveel eerstejaars daadwerkelijk aan de start zullen verschijnen, is afwachten. Studiekiezers kunnen zich alsnog afmelden, bijvoorbeeld als ze zakken voor hun examen of alsnog een tussenjaar nemen.

Sinds drie jaar moeten studiekiezers zich voor 1 mei aanmelden om mee te doen aan allerlei matchings- en studiekeuzeactiviteiten. Als ze te laat zijn, kunnen ze geweigerd worden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?