Terug naar overzicht

NSE: Avans scoort het beste onder grote hogescholen

Avansstudenten zijn zeer tevreden over hun opleiding, zo blijkt uit de cijfers van de Nationale Studenten Enquete (NSE) 2016. Gemiddeld geven de studenten Avans een 4,02 op een schaal van 1 tot 5. Daarmee scoort Avans het beste van alle grote hogescholen.

82,5 procent van de Avansstudenten geeft een score van 4 of 5 op een schaal van 5. Daarmee is de tevredenheid ten opzichte van een jaar eerder toegenomen, toen was de gemiddelde tevredenheid 3,98. Ruim 13.000 Avansstudenten vulden de enquête in. Landelijk namen meer dan 300.000 studenten deel.

Juiste acties
‘Een grootschalige, onafhankelijke enquête als de NSE geeft een betrouwbaar beeld van wat we volgens onze studenten goed doen en wat er beter moet’, reageert Avansbestuursvoorzitter Paul Rüpp. ‘Ik ben er vooral erg trots op dat we het als grote hogeschool over de gehele linie goed doen: er zijn geen punten waar onze studenten echt ontevreden over zijn. Dat betekent dat we kwaliteit bieden. Bovendien zien we een stijging van de tevredenheid. Dat wijst erop dat wij de juiste acties ondernemen naar aanleiding van de feedback van studenten.’

Roosters en stage
Op basis van de NSE-resultaten van vorig jaar heeft Avans onder meer ingezet op verbetering van een aantal zaken rond roosters en stages. De tevredenheid over de roosters is gestegen maar voldoet nog niet aan de eisen die Avans aan zichzelf gesteld heeft. Dat geldt ook voor stagebegeleiding. De hogeschool gaat door met de ingezette plannen om beter in beeld te krijgen hoe de stagebegeleiding verloopt.

Sportvoorzieningen
Echt laag scoort Avans nergens op, met uitzondering van de tevredenheid over de sportvoorzieningen. Studenten geven daar gemiddeld een 2,97 voor. Dat is iets beter dan de 2,95 van vorig jaar, maar nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde.

Alle cijfers kun je bekijken in de factsheet. Gegevens per academie en opleiding volgen later.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?