Terug naar overzicht

Onderzoek naar ondermijnende criminaliteit; Avans start nieuw lectoraat

‘De ondermijning van het democratisch gezag is een groot probleem, maar niemand praat erover’, aldus Ron Tenge, directeur van de Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB). Daarom start Avans Hogeschool met een nieuw lectoraat binnen het Expertisecentrum Veiligheid. De zoektocht naar een lector Ondermijning gaat deze week van start.

Criminele organisaties in Zuid-Nederland verdienen miljarden met drugs- en mensenhandel’, aldus voormalig officier van justitie Tenge. ‘Uit onderzoek is eerder gebleken dat er alleen al in Tilburg jaarlijks 800 miljoen euro wordt verdiend met hennepteelt. Dat geld wordt vervolgens geïnvesteerd in bedrijven of in vastgoed. Op deze manier wordt de zogenoemde bovenwereld besmet door de onderwereld, en dat heeft een ernstige bedreiging van de kwaliteit van onze samenleving tot gevolg.’

De huidige manier waarop de overheid dit probleem probeert te tackelen, blijkt echter weinig effectief. Als officier van justitie leerde Tenge al: het is dweilen met de kraan open. ‘Op een gegeven moment kan je als politiek bestuur niet meer terug. En er zijn landen, ook binnen de Europese Unie, waar het gewoon zo werkt. Waar corruptie, bedreiging en afpersing aan de orde van de dag zijn.’

Bewustzijn
Met de start van het nieuwe lectoraat Ondermijning hoopt Avans een bijdrage te leveren aan een praktische oplossing van het probleem, want er zijn ‘andere instrumenten en andere technieken’ nodig. ‘Het begint bij het creëren van bewustzijn. Bij instanties maar ook bij burgers. Slechts weinigen zijn op de hoogte van dit probleem omdat er niet over gepraat wordt. Logisch, want politie en justitie stellen burgers juist graag gerust.’

Daarnaast zal het onderzoek zich focussen op de vraag hoe de onderwereld en de bovenwereld vervlochten raken. Avans wil die mechanismen blootleggen, zodat ze niet meer werken en er proactief kan worden opgetreden. Hoewel het onderzoek zich voornamelijk richt op de regio Brabant, zijn de resultaten bruikbaar voor heel Nederland.

Oók voor accountants
De directeur ziet binnen het lectoraat niet enkel een rol weggelegd voor studenten van AVB, maar juist ook voor toekomstige accountants, juristen en maatschappelijk werkers. Tenge: ‘Dat zijn de professionals van morgen die met ondermijnende criminaliteit te maken krijgen. Zij moeten deze ondermijning leren herkennen en actie kunnen ondernemen.’

Punt. Of had jij nog wat?

C

Wat krijg je nu dan? Er komt synthetische cannabis op de markt, deze is vele malen gevaarlijker voor de gezondheid van de mensen dan cannabis. En het gaat hier niet om een idee, maar om een opleiding voor ideeen. Een combinatie tussen FLO en IV.

2016-05-20 03:08:24

i

Het is namelijk ook zo dat als het gelegaliseerd wordt, daarmee ook de sterkte van de wiet word bepaald. Hiermee kan het zo maar zijn dat er illegaal weer sterkere wiet word gekweekt en zo is het kringetje rond.

2016-05-18 17:45:27

i

Alle gebruikers zouden dan met wietpassen moeten werken, is al eens geprobeerd en faliekant mislukt. Criminaliteit hierom blijft bestaan.

2016-05-18 17:44:14

i

Maar daarmee is het probleem niet opgelost. In de Verenigde Staten is het zo dat je een speciale pas moet hebben om aan de wiet te kunnen komen. Het is niet zo dat je zoals hier naar coffeeshop kunt gaan en daar kunt halen wat je wil.

2016-05-18 17:43:35

M

Als je de hennepteelt legaliseert ben je van heel het gedonder af. In de verenigde staten hebben ze nu miljarden exta belastinginkomsten door deze maatregel.

2016-05-18 16:49:49

Meer lezen?