Terug naar overzicht

Studenten op kamers met asielzoekers

Amsterdam gaat de komende jaren duizend tijdelijke woningen bouwen voor statushouders en studenten. De gemeente hoopt dat de studenten vluchtelingen gaan helpen met integreren.

De gemeente heeft berekend dat tussen 2016 en 2018 in totaal 9.900 huizen nodig zijn voor het huisvesten van verschillende groepen, waaronder statushouders en studenten. Daarvoor worden bestaande gebouwen opgeknapt en tijdelijke huizen gebouwd. Op vijf locaties worden nieuwe woningen gebouwd.

Buddysysteem
Studenten en statushouders worden bewust gemengd. De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens hoopt dat op die manier een buddysysteem ontstaat. ‘Voor statushouders is dat hét recept voor inburgering’, zegt de wethouder in Trouw.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?