Terug naar overzicht

Studentenvakbond: hogescholen te gierig

Volgens de LSVb krijgen studenten op hogescholen minder financiële ondersteuning dan studenten op universiteiten. De Vereniging Hogescholen bestrijdt dit.

Op zowel universiteiten als hogescholen is een potje geld voor studenten die vertraging oplopen, doordat zij bijvoorbeeld een functiebeperking hebben of besluiten een bestuursjaar te gaan doen. Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) verschilt de hoogte van het bedrag uit dit profileringsfonds sterk tussen hogescholen en universiteiten.

10,42 euro per student
Uit onderzoek van de LSVb blijkt dat universiteiten gemiddeld 52,93 euro uitkeren per student, hogescholen 10,42 euro. Het verschil zit voornamelijk in de bestuursbeurzen, medezeggenschapsbeurzen en topsport: 1 op de 43 wo-studenten ontvangt een beurs op basis van deze categorieën, terwijl slechts 1 op de 344 hbo-studenten zo’n profileringsbeurs ontvangt.

Vertekend beeld
De LSVb heeft in het onderzoek de bedragen uit het profileringsfonds gedeeld door het totaal aantal studenten, waarmee het hbo dus beduidend lager scoort dan de universiteit. Dat levert een vertekend beeld op, vindt de Vereniging Hogescholen. De LSVb had beter kunnen kijken naar het bedrag dat een individuele hogeschool of universiteit heeft uitgekeerd aan haar eigen studenten. Dan zouden de verschillen gering blijken.

Een vergelijking tussen drie ‘willekeurige’ hogescholen en universiteiten levert het volgende beeld op:
Hogeschool/universiteit       Uitkering totaal      Hoeveelheid studenten         Uitkering per student

Avans Hogeschool                  € 35.026                          24                                            € 1.459
Christelijke Hs. Ede               € 25.447                           19                                            € 1.339
Hs. Leiden                              € 135.230                        48                                              € 2.817

Radboud Universiteit            € 838.450                       903                                          € 929
Universiteit Leiden                € 1.285.363                     950                                          € 1.353
Vrije Universiteit                    € 682.434                        424                                          € 1.610

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?