Terug naar overzicht

Tilburgse studenten vechten ongeldigheidsverklaring tentamen aan

Studenten van de Academie voor Bouw & Infra (AB&I) uit Tilburg en Den Bosch maken in januari tegelijkertijd precies hetzelfde tentamen. Als blijkt dat de Bossche studenten veel hoger scoren, verklaart de examencommissie de toets ongeldig. Twee Tilburgse studenten tekenen beroep aan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

In Den Bosch wordt gemiddeld een 8,2 voor het tentamen Binnenmilieu gehaald, terwijl het gemiddelde in Tilburg blijft steken op een 5,7. Ook zijn de studenten in Den Bosch een stuk sneller klaar met de multiplechoice-toets dan hun medestudenten in Tilburg. Deze verschillen zijn zó opvallend dat de betreffende docent bij de examencommissie aan de bel trekt.

Vermoeden van fraude
Omdat de examencommissie eerst aan fraude in Den Bosch denkt, worden de resultaten van de Tilburgse studenten wel gepubliceerd. Na onderzoek blijkt echter dat er van fraude geen sprake is maar dat de toets uit 2016 voor tachtig procent overeenkomt met het tentamen Binnenmilieu uit 2015. Ook komt de examencommissie erachter dat de gastdocent, die het vorige jaar in Den Bosch de inzage begeleidde, de tentamenvragen heeft uitgedeeld. En dat is niet de bedoeling.

Ondeugdelijke toets
De examencommissie vergadert naar eigen zeggen lang over de kwestie en komt tot het besluit het tentamen voor zowel de studenten in Den Bosch als voor de Tilburgers ongeldig te verklaren. De reden hiervoor is dat de kans bestaat dat de Tilburgse studenten ook voorkennis hadden, al blijkt dat niet direct uit de resultaten, maar vooral: het is een ondeugdelijke toets.

‘Een toets die voor tachtig procent overeenkomt met een eerder tentamen is uit den boze’, stelt de voorzitter van de examencommissie. ‘Ik moet uiteindelijk een handtekening zetten onder de diploma’s van deze studenten en dan hoort de toetsing betrouwbaar te zijn. Als er iets misgaat, moeten wij ons hiervan distantiëren.’

De gevolgen
Het COBEX vraagt zich echter af: moeten de Tilburgse studenten hier de gevolgen van dragen? Volgens de examencommissie wel. ‘Het verschil in scores was de aanleiding om onderzoek te verrichten naar dit tentamen. Nu is gebleken dat het tentamen niet deugt, hebben alle studenten het opnieuw moeten maken. De toetsconstructie was gewoon niet goed.’

Uitspraak
Hoewel de twee Tilburgse studenten die het beroep aantekenden niet bij de zitting aanwezig waren, stelt het COBEX hen wel in het gelijk. De zaak wordt dus gegrond verklaard. Hoe de examencommissie van AB&I het geschil nu gaat oplossen, is nog niet duidelijk.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?