Terug naar overzicht

Vooral succesvolle jongeren gebaat bij vijfjarig huurcontract

Een betaalbare huurwoning is voor veel jongeren steeds lastiger te vinden. De nieuwe wet tijdelijke huurcontracten moet deze zomer verlichting gaan brengen. Maar het zijn vooral de succesvolle jongeren die gebaat zijn bij deze oplossing.

Afgelopen week bleek uit CBS-onderzoek dat een kwart van de jongeren die in 2004 op zichzelf gingen wonen, weer terugkeerde naar zijn ouders. In 1995 was dit nog maar 16 procent. Het toenemende gebrek aan betaalbare woonruimte speelt daarbij een belangrijke rol.

Crisis
‘Het is voor afgestudeerden steeds lastiger om een woning te vinden’, zegt woordvoerder Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. ‘Sinds de crisis zijn de huizen schaars en duur en krijgen jonge mensen minder gemakkelijk een vaste baan.’

Directeur Ardin Mourik van Kences, de organisatie van studentenhuisvesters, herkent dit beeld. Voor studenten die stoppen of klaar zijn met hun opleiding kunnen de studentenhuisvesters weinig betekenen.

Vijfjarencontract
Maar er gloort hoop. Voor jonge starters op de woningmarkt is er vanaf de zomer een nieuwe mogelijkheid: het zogenaamde vijfjarencontract. Tussen achttien en tweeëntwintig jaar kunnen ze zich inschrijven voor speciaal vrijgemaakte sociale huurwoningen, waar ze maximaal vijf jaar mogen blijven wonen. Hun inschrijfduur voor een ‘normale’ woning gaat niet verloren.

In Amsterdam experimenteren woningcorporaties al enkele jaren succesvol met vergelijkbare jongerencontracten. Maar Pim de Ruiter, woordvoerder van corporatie Stadgenoot, denkt dat lang niet iedereen hiermee geholpen is.

Doorgroeien
‘De gedachte achter deze contracten is dat jongeren binnen vijf jaar een inkomensontwikkeling doormaken, waarna ze kunnen doorgroeien naar duurdere woningen’, zegt De Ruiter. Jongeren bij wie dat niet lukt, komen na vijf jaar alsnog op straat te staan. Dan moeten ze in Amsterdam gemiddeld nog vier jaar wachten voor ze aan de beurt zijn voor een ‘normale’ sociale huurwoning.

De Landelijke Studentenvakbond voorziet dan ook problemen. ‘Wij zouden graag zien dat er tegen het einde van de vijf jaar standaard een inkomenstoets wordt gedaan en verlenging nog steeds mogelijk is als je nog altijd een laag inkomen hebt’, schreef zij een half jaar geleden.

Stagnatie
Volgens de Ruiter zijn woningcorporaties momenteel aan het kijken of voor uitzonderlijke gevallen verlenging mogelijk is. Maar het is lastig. ‘Als je de contractduur verlengt, stagneert de woningmarkt opnieuw. De vijfjarencontracten zijn juist bedoeld om de vastgelopen markt weer dynamisch te maken en doorstroom te bevorderen.’

Ook andere corporaties gaan werken met de contracten. De Ruiter verwacht dat dit vooral in de grote steden zal gebeuren, waar de druk groot is. De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard is van plan om deze zomer ‘enkele honderden’ huizen met een jongerencontract te verhuren. Ook corporatie De Keij is enthousiast en ‘wil voor jongeren het liefst alleen nog met vijfjarencontracten werken.’

Punt. Of had jij nog wat?

-

Op zich een leuk verhaal, lekker kort ook. Het probleem is echter wel dat een hoop mensen hierdoor buiten de boot gaan vallen. Of gaat er nu gezegd worden dat er voor iedere student een woning is? En hoe zit het met de studenten met kinderen?

2016-05-18 17:49:56

student Avans

Mijn idee? Regel vijf-jaarcontracten welke ingaan bij aanvang van het afstudeertraject. Dan worden de studenten welke net klaar zijn met hun studie opgevangen en niet de jongeren die niet verder studeren dan mbo2 en achter de kassa gaan zitten.

2016-05-18 08:54:31

student Avans

Leuk idee, alleen zou ik het zelf anders aanpakken. De meeste hbo-studenten studeren zijn nog student tussen de 18 en 22 jaar. Dan hebben zij nog recht op een studentenwoning, waar geen tekort is.

2016-05-18 08:52:56

Meer lezen?