Terug naar overzicht

Alleen nog in tweede jaar definitief studieadvies deeltijdstudenten Avans

Studenten van de Academie voor Deeltijd ontvangen vanaf nu alleen in het tweede studiejaar een definitief studieadvies, het (voorlopig) studieadvies in het eerste jaar komt te vervallen. Dat is een gevolg van het eerder genomen besluit van Avans omtrent bindend studieadvies voor voltijdstudenten.

Voor studenten die zijn ingeschreven voor een opleiding bij de Academie voor Deeltijd geldt vanaf nu het volgende: er wordt alleen nog in het tweede collegejaar een definitief studieadvies uitgebracht. Huidige deeltijdstudenten aan wie al eerder een (voorlopig) studieadvies is gegeven, ontvangen dus geen studieadvies meer en kunnen de studie vervolgen.

Gevolgen
Avans heeft de eis dat voltijdstudenten de propedeuse in maximaal twee jaar moeten behalen, laten vervallen. Dit naar aanleiding van recente uitspraken van het College van Beroep Hoger Onderwijs (CBHO) in rechtszaken van voltijdstudenten over bindend studieadviezen. De gevolgen voor studenten van de Academie voor Deeltijd waren echter nog onduidelijk.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?