Terug naar overzicht

Bussemaker: ‘Medezeggenschap kan veel beter’

Op veel universiteiten en hogescholen kan de medezeggenschap veel beter, meent minister Bussemaker. Maar extra regels en landelijke afspraken helpen niet. Er moet een cultuuromslag komen.

Dat zei ze deze week op de Dag van de Medezeggenschap. Ze ging in debat over de resultaten van de nieuwe medezeggenschapsmonitor. Medezeggenschappers klaagden daarin dat ze te weinig tijd hadden om hun werk goed te kunnen doen.

Nieuwe wet
‘Op veel universiteiten en hogescholen kan de medezeggenschapscultuur veel beter’, erkende minister Bussemaker. Maar volgens haar doet het kabinet al van alles om die cultuur te verbeteren. Ze wees op de nieuwe Wet Versterking Bestuurskracht, die medezeggenschappers meer invloed en meer mogelijkheden biedt. De wet zal dan vanaf volgend jaar in werking treden.

Maar haar publiek was nog niet overtuigd. Voor goede adviezen hebben medezeggenschappers meer tijd nodig, werd er vanuit de zaal tegengeworpen. Moet de minister geen minimum aantal uren vaststellen die de onderwijsinstellingen moeten vergoeden?

Centrale regels
Daar zag Bussemaker echter niets in, en ze kreeg meteen steun van voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen, die ook in het discussiepanel zat. ‘De verschillen tussen instellingen zijn te groot om centrale regels op te kunnen stellen’, zei De Graaf.

Maar de nieuwe wet zal de cultuuromslag ook niet bewerkstelligen, voorspelde vicevoorzitter Anka Mulder van de TU Delft. ‘Studenten hebben straks weliswaar meer invloed, maar de vraag is of dat de dramatisch lage opkomstcijfers in de verkiezingen zal beïnvloeden. Het probleem van de medezeggenschap zit dieper.’

Meer vertrouwen
Hoe moet het dan wel? Bussemaker denkt dat het beter zal gaan als de raad en de bestuurders elkaar meer vertrouwen. Om dat te bevorderen, hoeft het bestuur de medezeggenschappers heus niet met informatie te overladen. Liever niet, zelfs. Gerichte en gestroomlijnde informatie kunnen studenten beter verwerken. Misschien moet het bestuur er daarom voor kiezen mínder informatie te geven en zich meer te richten op de hoofdlijnen, opperde de minister.

Maar Mulder wees erop dat de het cultuurprobleem niet alleen door bestuurders kan worden opgelost. Ook medezeggenschappers zelf dragen verantwoordelijkheid. ‘Het is hun taak om studenten te enthousiasmeren en om punten op de agenda te zetten die het grote publiek aanspreken.’

Passief consumentengedrag
Thom de Graaf sloot zich daarbij aan. ‘Studenten moeten voelen dat de medezeggenschap relevant is voor hen. Dat passieve consumentengedrag, daar moeten we wat aan doen.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?