Terug naar overzicht

Gevolgen propedeusebeleid voor deeltijdstudenten onduidelijk

BredaHSLplein-maxDe beleidswijziging van Avans rond het bindend studieadvies geldt vooralsnog alleen voor voltijdstudenten. Voor deeltijdstudenten is het nog onduidelijk wat de mogelijke gevolgen zijn. Voor voltijdstudenten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys geldt het nieuwe beleid wel.

Avansstudenten die aan het einde van hun tweede studiejaar hun propedeuse niet gehaald hebben, krijgen geen bindend studieadvies meer en kunnen hun opleiding dus gewoon vervolgen. De eis dat de propedeuse in maximaal twee jaar moet zijn behaald, komt vanaf nu te vervallen. Dit nieuwe beleid is gebaseerd op recente uitspraken van het College van Beroep Hoger Onderwijs (CBHO) in rechtszaken van voltijdstudenten.

Volgende week
De examencommissie van Academie Voor Deeltijd van Avans Hogeschool onderzoekt op dit moment wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor de deeltijdstudenten. Dat moet zorgvuldig gebeuren. De examencommissie zal de studenten dan ook in de loop van volgende week informeren.

JHS
Voor voltijdstudenten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys geldt het nieuwe beleid wel. Ook zij hoeven aan het einde van het tweede studiejaar niet langer hun propedeuse te hebben gehaald.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?