Terug naar overzicht

Meer masteropleidingen in het hbo

Minister Bussemaker had in 2015 al aangekondigd dat het hbo wat haar betreft meer masteropleidingen moet gaan aanbieden. Ze heeft de regels die dat bemoeilijkten woensdag geschrapt.

Tot voor kort konden hogescholen alleen bekostiging krijgen voor nieuwe masteropleidingen in onder meer de zorg, het onderwijs en in de zogenoemde ‘topsectoren’ waarin Nederland extra investeert. Die beperkende regel verdwijnt.

Behoefte aan masteropleidingen
In vergelijking met het buitenland telt Nederland weinig masteropgeleiden. Dat komt mede door het lage aantal masterstudies in het hbo. Volgens minister Bussemaker heeft de arbeidsmarkt behoefte aan meer specialistische hbo-masteropleidingen, maar ook aan masters die wat breder van opzet zijn. Daarmee kan het hbo ook weer aantrekkelijker worden voor vwo’ers.

Vereniging Hogescholen is blij
De Vereniging Hogescholen is blij met de koerswijziging. Ze kondigt een stevige uitbreiding van het aantal masteropleidingen aan en een verdubbeling van de instroom naar tienduizend studenten in 2020.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?