Terug naar overzicht

‘Rechtbank’ van Avans zoekt nieuwe studentleden

Interesseer jij je voor recht en onrecht? Wil jij het opnemen voor je medestudenten? Het College van Beroep voor de Examens (COBEX), de onafhankelijke rechtbank van Avans, zoekt nieuwe studentleden in Breda, Tilburg en Den Bosch.

COBEX is het orgaan van Avans dat optreedt bij geschillen tussen student en academie. Als een student het niet eens is met het besluit van de examencommissie over bijvoorbeeld studieadvies of uitslag van een tentamen kan hij beroep aantekenen bij COBEX. Hierin buigen een externe voorzitter, een docentlid en een studentlid zich tijdens een zitting over de zaak.

Vergoeding
COBEX zoekt nog nieuwe studentleden die minimaal voor een jaar zitting willen nemen in het college. Studenten krijgen een vergoeding voor de werkzaamheden.

Heb je interesse, neem dan contact op met het secretariaat van COBEX: telefonisch 088-5257901 of via email cobex@avans.nl.

UPDATE
Er hebben zich inmiddels genoeg studenten aangemeld. Voorlopig zoekt het COBEX dus niet meer naar nieuwe studentleden.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?