Terug naar overzicht

Student ontdekt fout in tentamen; examencommissie weigert herbeoordeling

Een Bredase student Bedrijfskunde MER haalt een 5,1 voor haar tentamen. Weken later ontdekt ze per toeval een fout in de toets en vraagt om een herbeoordeling. Te laat, vindt de examencommissie. De student tekent vervolgens beroep aan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

De student in kwestie maakt in januari het tentamen en haalt een 5,1. Bij het inzagemoment krijgt ze de vragen en de multiplechoice-antwoorden onder ogen, maar zonder verdere uitleg. Hierna berust ze in haar onvoldoende. Enkele weken later komt de toets echter mét antwoorden op blackboard te staan. Als voorbereiding op haar herkansing maakt ze de toets opnieuw. En dan blijkt uit haar eigen berekeningen: in de antwoorden van Avans staat een fout.

De student stapt vervolgens met haar vermoedens naar een docent die het tentamen bekijkt en haar gelijk geeft. De opleiding heeft het bij het verkeerde eind. Omdat de zes weken die de student heeft om een herbeoordeling aan te vragen verstreken zijn, raadt de docent haar aan naar de examencommissie te stappen. Want: dat foute antwoord betekent het verschil tussen een 5,1 en een 5,5.

Termijnoverschrijding
De examencommissie houdt echter vast aan de termijn van zes weken. ‘Wij hebben unaniem besloten niet inhoudelijk in te gaan op de klacht van de student omdat er sprake is van termijnoverschrijding. Op het inzagemoment wordt er voldoende informatie verstrekt aan studenten en vanaf dat moment kunnen ze zes weken lang om uitleg vragen. Dat is hier niet gebeurd.’

De student, die net haar afstudeeronderzoek heeft afgerond, is het hier niet mee eens. ‘Ik ga ervan uit dat de antwoorden die Avans geeft correct zijn. Ik ben per toeval achter hun fout gekomen toen het tentamen op Blackboard verscheen en ik opnieuw de antwoorden ging berekenen.’

Verbazing
Het COBEX verbaast zich over het verweer van de examencommissie. ‘U weet niet of de feiten die de student aandraagt, kloppen?’, vraagt de voorzitter. Nee, antwoordt de examencommissie. ‘Wij weten niet of het verhaal van de student juist is. Zoals gezegd, de klacht is door ons niet inhoudelijk behandeld omdat de termijn voor herbeoordeling was verstreken.’ Het COBEX concludeert: ‘Die deadline is dus keihard.’

Uitspraak
Het COBEX verklaart het beroep van de student gegrond. De examencommissie zal zich opnieuw over het vraagstuk moeten buigen.

Punt. Of had jij nog wat?

Jan Jaap

Mooie is ook dat als je wat wil vragen je het maar op moet schrijven en dan kijken ze ernaar. Heb je dus geen drol aan.

2016-06-22 16:01:50

W*M

Voor zo ver ik het begreep is bij inzage de enige plicht van de leeraar om het examen in te laten zien. ze hoeven schijnbaar geen uitleg te geven waarom iets fout of goed is(gellukig doen sommige dat wel)

2016-06-22 15:06:58

Student

"Op het inzagemoment wordt er voldoende informatie verstrekt aan studenten " Dit is zeker niet altijd waar, heb vaak genoeg meegemaakt dat er niet voldoende uitwerkingen waren om na te kijken.

2016-06-22 13:39:01

kelly

De stelling van de examencommissie: "op het inzagemoment wordt er voldoende informatie verstrekt aan studenten", zal denk door 90% vd studenten worden tegengesproken. Inzages heb je geen bal aan bij avans.

2016-06-22 13:09:52

Meer lezen?