Terug naar overzicht

Foute tekst op 855 Avansdiploma’s

afstuderen-diplomauitreiking-max (1)Op 855 Avansdiploma’s uitgegeven tussen 15 december 2015 en 10 juli 2016 staat een foute tekst. Afgestudeerden met een van deze diploma’s zijn woensdag ingelicht. Zij kunnen een nieuw getuigschrift ophalen.

Het gaat om diploma’s van de Academie voor Bouw en Infra, de Academie voor Industrie & Informatica, de Academie voor Engineering en ICT, de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu en de Academie voor Gezondheidszorg.

Rechtsgeldig
De uitgegeven diploma’s zijn rechtsgeldig maar er staat een verkeerde tekst op. Op de getuigschriften van de technische opleidingen met de graad Bachelor of Science staat nu dat de student ‘tevens gerechtigd is tot het voeren van de titel baccalaureus, afgekort tot bc’. Dat moet zijn dat de student ‘tevens gerechtigd is tot het voeren van de titel ingenieur, afgekort tot ing’.

De fout is ontstaan na een wetswijziging omtrent titulatuur.

Ruilactie
Avans zegt de betreffende studenten op de hoogte te hebben gesteld over hoe zij hun nieuwe getuigschrift met diploma-supplement kunnen ophalen. Het is de bedoeling dat de student zich legitimeert en de eerder uitgereikte exemplaren meeneemt om die om te ruilen tegen een nieuw exemplaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?