Terug naar overzicht

Myriam Kwakkel wordt gezicht van Pabo Breda

Maryam-Kwakkel-max pabo ambassadeur
De net-afgestudeerde Myriam Kwakkel is vrijdag tijdens haar diploma-uitreiking uitgeroepen tot Pabo ambassadeur 2016. Een jaar lang zal zij de Avansstudie in Breda een gezicht geven.

‘Ik wist dat ik genomineerd was,’ vertelt Myriam. ‘Ik had alleen niet verwacht dat ik zou winnen. Ik vind het heel leuk!’. Een jaar lang zal de basisschoolleraar contact onderhouden tussen Avans en het werkveld. Dat zal Myriam onder andere doen door het geven van workshops en voorlichting, begeleiding bij alumni-bijeenkomsten en het bijwonen van symposia.

Een goede Pabo-ambassadeur
Een goede ambassadeur moet zich volgens de Pabo: ‘onderscheiden in zowel studieresultaten als in gedrag. Dit sluit ook aan bij onze resultaatvoorstelling van de Pabo waarin staat: Medewerkers en studenten zijn vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in hun gedrag zichtbaar ambassadeur van duurzame ontwikkeling van kennis, samenleving en mensen.’

‘Verder moet de ambassadeur sociaal zijn en kunnen netwerken, inzicht hebben in de pabo-opleiding en het werkveld waarmee de Pabo samenwerkt. Goed kunnen presenteren, vertellen, promoten en kunnen anticiperen in de werkzaamheden van de Pabo.’

Ambassadeurschap
Myriam gaat het ambassadeurschap combineren met haar nieuwe banen. Vanaf september werkt ze drie dagen in de week bij het Da Vinci College in Roosendaal en één dag bij Stichting Pim in Dorst.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?