Terug naar overzicht

Opnieuw rechtszaak vanwege gebrek aan stageplaatsen

Het is een vraag waar veel geld van afhangt: moeten twee opleidingen medische hulpverlening hun studenten inderdaad schadeloos stellen voor de studievertraging die ze hebben opgelopen? Het antwoord is aan de rechter.

Deze maand gaan studenten medische hulpverlening de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dagvaarden. Door een gebrek aan stageplaatsen liepen ze studievertraging op en de hogeschool moet hen daarvoor compenseren, vinden ze.

Hogeschool is aansprakelijk
Zo’n zelfde rechtszaak hebben studenten van de Hogeschool Utrecht afgelopen maart al gewonnen. De hbo-instelling is inderdaad aansprakelijk, stelde de rechter in een tussenvonnis. Tot een berekening van de schadevergoeding komt het voorlopig niet, want de HU gaat in hoger beroep.

‘We willen een principiële uitspraak van de rechter over de “zorgplicht” van hogescholen en hoe ver die reikt bij de start van een nieuwe opleiding’, zegt HU-woordvoerder David Uitdenbogaard. ‘We hebben al maatregelen genomen voor deze studenten en die blijven gewoon van kracht: er is een fonds voor studenten met studievertraging en er zijn maatwerktrajecten voor omscholing naar bijvoorbeeld verpleegkunde.’

Te weinig stageplaatsen
Beide opleidingen hadden afgelopen jaren hetzelfde probleem: er waren te weinig stageplaatsen. Het beroep van medisch hulpverlener moest nog worden opgenomen in het BIG-register, waarin ook artsen en verpleegkundigen staan. Ziekenhuizen vonden het tot het die tijd weinig zinvol om studenten op te leiden en daardoor konden velen niet afstuderen.

Vanaf afgelopen vrijdag 1 juli kunnen medische hulpverleners zich eindelijk registreren. Goed nieuws dus voor de huidige studenten, maar de gedupeerden hebben er weinig aan.

De rechtszaken zullen nog wel even duren. Als de hogescholen aansprakelijk blijken te zijn, moet de rechtbank nog berekenen hoe groot dan de schade is. Misschien konden studenten in de tussentijd een andere opleiding volgen of een bijbaan nemen: dat is allemaal van invloed op de hoogte van de geleden schade.

Wanprestatie
De studenten krijgen steun van het Landelijk Studenten Rechtsbureau. ‘Het is vrij duidelijk dat er sprake is van een wanprestatie’, zegt bestuurslid Gabriël van Rosmalen.

Maar volgens de opleidingen zelf is de BIG-registratie er juist heel snel gekomen. Er kon pas een aanvraag naar de minister toen de eerste studenten waren afgestudeerd, stelde adjunct-instituutsdirecteur Marijke Beckers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen vorig jaar. ‘Een hogeschool kan geen registratie aanvragen, dat moet het werkveld doen. Een week nadat de eerste studenten een diploma kregen, lag de brief van de minister op de mat met een positief antwoord op de aanvraag. Dus dat hebben we snel voor elkaar gekregen.’

Behalve de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt ook de Hogeschool Rotterdam een opleiding tot medisch hulpverlener. Maar de Rotterdammers waren iets voorzichtiger: aan hun opleiding zat van meet af aan geen BIG-registratie vast. Pas sinds dit studiejaar is er een variant die wel tot registratie leidt.

Er lijkt overigens wel behoefte aan de afgestudeerden. Gisteren meldde NRC Handelsblad dat ambulances vaker te laat komen, onder meer doordat ambulancediensten moeilijk aan personeel kunnen komen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?