Terug naar overzicht

Steeds minder vwo’ers kiezen voor hbo

Aardig wat vwo’ers kozen vroeger voor een studie aan een hogeschool, maar dat gebeurt steeds minder: in tien jaar tijd is de belangstelling met een derde gedaald, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Wat gaan havisten en vwo’ers na hun eindexamen doen? Sommige willen een reis maken of werken, maar anderen gaan meteen door naar de universiteit, de hogeschool of een mbo-instelling.

Lesgeven op de basisschool
De meeste van de vwo’ers kiezen voor de universiteit, maar vooral meisjes wilden nog wel eens naar een hogeschool gaan. Ze wilden bijvoorbeeld lesgeven op een basisschool en kozen voor de pabo.

© HOP. Bron: CBS.

© HOP. Bron: CBS.


Tien jaar geleden koos één op de vijf vwo-meisjes voor een hogeschool, nu is dat minder dan één op de zeven: een teruggang van 20 naar 14 procent. Onder vwo-jongens daalde het percentage van 14 naar 9 procent: minder dan één op de tien.

Havisten naar mbo
Ook havisten kozen direct na hun eindexamen minder vaak voor een opleiding op een lager niveau. Tien jaar geleden ging 6 procent van hen naar het mbo, nu is dat 4 procent. Meisjes kiezen daar iets vaker voor dan jongens.

© HOP. Bron: CBS.

© HOP. Bron: CBS.

Al deze cijfers gaan over jongeren die meteen na hun examen gaan studeren. Door de komst van het leenstelsel waren dat er meer dan voorheen: jongeren namen minder vaak een tussenjaar om te reizen of werken. In september 2015 gingen er juist minder naar het hoger onderwijs – onder meer omdat de basisbeurs is afgeschaft.

Punt. Of had jij nog wat?

Robin

Lijkt me een gezonde ontwikkeling. Ik zou eerder willen weten of er meer of minder MBO'ers doorstromen naar het HBO

2016-07-08 09:46:20

Meer lezen?