Terug naar overzicht

Zeven studenten AAFM ontvangen hun diploma én 500 euro

Zeven net-afgestudeerden van de Academie voor Algemeen en Financieel Management werden afgelopen donderdag tijdens de diploma-uitreiking extra in het zonnetje gezet. Zij hadden de beste afstudeeronderzoeken van hun opleiding geleverd. Elke student ontvangt naast hun diploma ook een bedrag van 500 euro.

afstudeerpijs-BE-2016-maxBedrijfseconomie
Duurzaamheid en langetermijnvisie zijn de kernonderwerpen van diverse winnende scripties. Zo deden de studenten Bedrijfseconomie Ivo Kemkes en Astrid Meeuwesen onderzoek naar een meer flexibele meerjarenbegroting voor de gemeente Breda. Dit stelt de gemeente in staat beter te reageren op ontwikkelingen in de markt. De beoordelaar noemt de scriptie vernieuwend voor de branche en verwacht dat implementatie van de adviezen van de studenten zal leiden tot duurzamere besteding van publieke gelden.

afstudeerprijs-aafm-hrm-2016-maxHuman Resource Management
Anne van Esch en Joey Onderwater, studenten Human Resource Management, hebben in opdracht van Libéma onderzocht op welke wijze het functiehuis en de bijbehorende functieomschrijvingen zo worden ingericht dat de HR-activiteiten optimaal benut worden. De eindconclusie van de beoordelaars is dat het een zeer overtuigend rapport heeft opgeleverd, waarin een knappe combinatie zichtbaar is tussen methodisch verantwoord en consistent werken én het opleveren van een resultaat waar de opdrachtgever veel aan heeft en meteen mee verder kan.

afstudeerprijs-AC-2016-maxAccountancy
Integrated reporting is een nieuwe manier waarop organisaties hun jaarverslag doen. Naast de financiële waarde laten organisaties in een geïntegreerd jaarverslag ook de niet-financiële waarde zien die zij creëert. Accountancystudenten Bart van Someren en Pascal Koppejan hebben voor SPIE onderzoek gedaan om te komen tot een geïntegreerd jaarverslag.

afstudeerpriijs-BK-MER-2016-maxBedrijfskunde MER
Student Bedrijfskunde MER Lynn Mureau heeft bij Sacha Shoes een innovatieve vorm van onderzoek uitgevoerd met als doel het verbeteren van de samenwerking binnen de onderneming. Het toepassen van Action Research vergt veel van de communicatieve vaardigheden, zelfsturing en oordeelsvermogen van de onderzoeker. Lynn is erin geslaagd om in een dynamische omgeving met veel belangen effectief te blijven in haar onderzoek, zo vindt haar beoordelaar. ‘Met haar dappere keuze voor Action Research komt Lynn niet alleen tot conclusies en aanbevelingen. Ze komt ook tot een aanzet voor de verandering: de organisatie is rijp gemaakt om te veranderen.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?