Terug naar overzicht

Avans gaat uitval doorstromers mbo verkleinen

studentstudiecollegeles2-1920
De Landelijke Studentenvakbond (LSVB) wil meer mbo’ers naar het hbo trekken zodat ze kansen kunnen benutten. Maar de uitval van doorstromers van het mbo ligt beduidend hoger dan bij instromers van de middelbare school, ook bij Avans. De overgang van het mbo naar het hbo wil Avans voor hen makkelijker maken.

Het grootste knelpunt voor studenten is het verschil tussen de onderwijsvormen: “Studenten hebben het vooral aan het begin van hun studie vrij moeilijk”, vertelt Dian Hanenbergh, adviseur aansluiting toeleverend onderwijs. Iets dat Bas Langenberg, tweedejaars Technische Bedrijfskunde in Tilburg, kan bevestigen: “Het tempo ligt veel hoger dan op het mbo en in mijn eerste jaar zijn er studenten uitgevallen omdat ze het te moeilijk vonden.”

Dinsdag kondigde Minister Bussemaker aan om maatregelen voor gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Zij trekt onder meer 7,5 miljoen euro uit om de overgang van mbo naar hbo te versoepelen.

Nieuwe opleidingsvormen
Om de uitval te beperken en studenten te helpen, wordt nu gekeken naar oplossingen. Zo werkt Avans in de regio al samen met ROC-scholen om de doorstroom te versoepelen. In 2017/2018 start Avans een Regionaal Associate degree College (RAC) in Roosendaal en Den Bosch. Het niveau van deze opleiding ligt tussen mbo en hbo in.

Dit zal volgens Hanenbergh helpen bij de verbetering in de doorstroom van mbo’ers: “Uitval vindt vooral in het begin plaats, daar gaan we actief aan werken.” Van Bas mag Avans ook meer aandacht besteden aan de doorstromers. Waar zij vooral tegenaan liepen, was de hoeveelheid informatie die op hun afkwam: “Het gaat echt veel sneller dan op het MBO, met name economie is pittig. Docenten zeggen dan dat we er meer aandacht aan moeten besteden.” Daar valt het een en ander te verbeteren voor Avans volgens hem.

Een derde valt uit
In het eerste studiejaar is de uitval het hoogst. Het verschil volgens cijfers uit mei 2016: 20,5% van de mbo-doorstromers valt uit, bij de havisten slechts 10,7%. Dat is een lichte daling in vergelijking met vorig jaar toen 21,4% studenten afkomstig van het mbo uitvielen. De studies waar de meeste doorstromers zijn uitgevallen (volgens de recentste cijfers uit 2014) zijn Elektrotechniek en Bouw en Infrastructuur (33,3%) en Bestuurskunde (32,3%). Met name wiskunde en Engels B2 blijken struikelblokken te zijn.

Strengere selectie
Vanaf dit studiejaar wordt er door Avans ook aan de poort selectiever gekeken naar de vooropleiding van geïnteresseerde mbo’ers. Voor niet gerelateerde vervolgstudies wordt er een intake gesprek gehouden. Een student die zorg en welzijn heeft gestudeerd, wordt nu niet meer automatisch toegelaten tot Economie. Op basis van het gesprek wordt er een negatief of positief studieadvies gegeven

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?