Terug naar overzicht

Bezwaarmakers Avans krijgen alsnog voorlopig toegang tot onderwijs

HogeschoollaanBredaentreedonker-1920Avansstudenten die een bezwaar hebben ingediend tegen de uitspraak van de Toelatingscommissie hen niet toe te laten tot hun opleiding, krijgen voorlopig toch toegang tot het onderwijs. Het College van Bestuur heeft deze voorlopige voorziening getroffen omdat het aantal zaken dat behandeld moet worden door de Geschillenadviescommissie erg groot is. “We willen studievertraging zoveel mogelijk voorkomen”.

Iedereen die in het nieuwe studiejaar wil beginnen bij Avans, moet op 1 september zijn inschrijving op orde hebben. Dat communiceert de hogeschool vanaf juni onder meer via e-mail en sms naar zowel nieuwe studenten als herinschrijvers. Avans heeft zelfs een belteam ingezet om ervoor te zorgen dat studenten zich op tijd inschrijven. Mocht dat ondanks alles echt niet lukken, dan is 4 september de uiterste datum.

268 studenten te laat
Van de ongeveer 30.000 Avansstudenten is het er 268 om verschillende redenen niet gelukt zich tijdig in te schrijven. Die studenten zijn gehoord door de Toelatingscommissie van Avans. Die heeft 141 studenten afgewezen. Daarvan hebben er 70 bezwaar gemaakt bij de Geschillenadviescommissie.

“Die heeft de 70 zaken opnieuw voorgelegd aan de Toelatingscommissie met het verzoek er nog eens naar te kijken en wellicht op basis van nieuwe informatie tot een andere uitspraak te komen”, zegt Cees Bal, adjunct-directeur van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken. Van die 70 zijn alsnog 20 studenten toegelaten door de opleiding, 7 zaken zijn nog in behandeling.

Uitspraak binnen 10 weken
43 studenten moeten nu wachten tot hun zaak is behandeld door de Geschillenadviescommissie. Die adviseert het College van Bestuur dat op zijn beurt binnen 10 weken uitspraak moet doen of de student alsnog mag beginnen met zijn studie.

Voorlopige voorziening
“De Geschillenadviescommissie moet dit jaar veel meer zaken behandelen dan voorgaande jaren. Dat moet zorgvuldig gebeuren dus dat kan niet allemaal binnen een week”, zegt Bal. Dat zou betekenen dat studenten de komende weken nog steeds geen toegang hebben tot het onderwijs. “We willen de studievertraging van studenten beperken. Daarom mogen ze starten met het volgen van colleges, op stage gaan of beginnen met afstuderen. Maar het is een voorlopige voorziening. Als het CvB vindt dat de hogeschool juist gehandeld heeft, moet de student alsnog stoppen met zijn opleiding.”

De studenten kunnen daarnaast de komende periode nog niet deelnemen aan tentamens. “Dat kan echt alleen maar als je bent ingeschreven en dat zijn deze studenten niet”, legt Bal uit.

Maandag is de eerste zittingsdag van de Geschillenadviescommissie.

Punt. Of had jij nog wat?

C...

Ondanks de duidelijkheid lijkt de nuance bij de TLC zoek te zijn dit jaar. In de Avans-visie wordt gepleit voor een bewuste afweging waarin de aspecten toekomstgericht, leefbaar en rechtvaardig een rol spelen. Dat mis ik dit jaar bij de TLC!

2016-09-26 19:06:19

B

Als je geen empathie hebt kan je jezelf ook afvragen of je wel thuis hoort op het HBO ;)

2016-09-25 15:47:06

A

Avans is hartstikke duidelijk dat studenten zich op tijd moeten inschrijven en moeten controleren of hun gegevens kloppen. Als dit te moeilijk voor je is moet je jezelf afvragen of je wel thuis hoort op het HBO.

2016-09-23 16:21:08

Meer lezen?