Terug naar overzicht

Deeltijdstudenten hopen tevergeefs op ‘gouden kans’ Avans

collegevanberoep-tijdelijk
Jarenlang was de gouden kans een begrip in het economische domein van Avans. Studenten die een tentamen niet haalden, kregen bovenop hun reguliere herkansingen nóg een extra kans om een voldoende te halen. Sinds 2014 geldt deze regel niet meer, maar niet alle medewerkers zijn daarvan op de hoogte.

Twee studenten van de Academie voor Deeltijd (AvD) klopten aan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) nadat de examencommissie hen een extra gouden kans weigerde. Beide studenten moeten nog één vak halen om hun diploma te behalen.

Extreem lang wachten
De student Bestuurskunde is verontwaardigd. ‘Er is mij een herkansing beloofd door een administratief medewerker van de AvD, ik ben er ook altijd vanuit gegaan dat ik die kans had.’ De student, die een Associate Degree volgt aan Avans, wilde zijn opleiding in twee jaar halen, maar moet nu tot oktober wachten op een herkansing. ‘Dat vind ik extreem lang. Dan krijg ik pas in november of zelfs december mijn diploma. Met de gouden kans kan ik nog voor het nieuwe schooljaar afstuderen.’

De examencommissie wil van de gouden kans af. ‘Sinds studiejaar 2014-2015 is die gouden kans afgeschaft, omdat het voor iedereen een vrijbrief was om maar te blijven herkansen,’ verzucht de voorzitter. ‘De maatregel achtervolgd ons nog steeds, omdat blijkbaar niet alle medewerkers op de hoogte zijn van de verandering.’

Volgens hem is het nog wel mogelijk om voor een extra herkansing in aanmerking te komen, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet en dat doen beide studenten niet in de ogen van de examencommissie.

Aan Avans te wijten
Het COBEX is verbaasd over de foutieve informatie die een medewerker van de AvD verspreidt. ‘Het is dus eigenlijk aan Avans te wijten dat er hier nu twee studenten zitten?’ De examencommissie is het daar niet mee eens. ‘Op Blackboard staan de regels voor een extra herkansing aangegeven en onze docenten zeggen dat ze de voorwaarden er duidelijk bij vertellen als ze het over de gouden kans hebben. Deze studenten voldoen niet aan de eisen en komen niet in aanmerking voor een extra kans.’

Verkeerde info
De student Bedrijfskunde MER die aanwezig is, vindt dat onzin. ‘Ik haal een opdracht niet en er wordt mij door een docent verteld dat ik me geen zorgen moet maken, omdat ik altijd de mogelijkheid tot een extra herkansing heb. Ik word daar zelfs nog apart op gewezen. Hoe kan ik dan weten dat die kans al twee jaar niet bestaat?’

Het COBEX verklaart de zaken ongegrond. Volgens hen heeft de examencommissie volgens de regels gehandeld en moeten de studenten zich opnieuw inschrijven voor het komende studiejaar om met de eerstvolgende herkansing mee te doen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?