Terug naar overzicht

Opleidingscommissies gaan kennis delen

opleidingscommissie-1920Opleidingscommissies hebben vanaf dinsdag een eigen website om hun tips en ideeën onderling te delen. Want hoe doe je dat eigenlijk, meedenken over de inhoud van je opleiding?

Dinsdag lanceerden de Inspectie van het Onderwijs en studentenorganisaties LSVb en ISO de nieuwe website voor leden van de opleidingscommissies. Daar zijn er duizenden van. Elke opleiding (of groep van opleidingen) heeft zo’n commissie, studenten en docenten in zitten.

Instemmingsrecht
Vanaf volgend studiejaar krijgen ze meer te zeggen binnen universiteiten en hogescholen. Ze krijgen bijvoorbeeld instemmingsrecht op delen van het onderwijsprogramma. Dat “vergroot de noodzaak om opleidingscommissies goed te laten functioneren”, aldus een persbericht van de drie organisaties.

Op de website komen onder meer ‘best practices’ te staan. Zo vertelt bijvoorbeeld een opleidingscommissie van biowetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen hoe ze haar taak uitvoert. Ze willen bijvoorbeeld dat studenten niemand aan de schandpaal nagelen en bepleiten zorgvuldige, respectvolle evaluaties.

Documenten delen
Maar de makers van de website hopen ook dat opleidingscommissies goede documenten willen delen die andere oc’s kunnen helpen: handboeken, reglementen, jaarplanningen enzovoorts. Zo moet het werk voor iedereen makkelijker worden.

Opleidingscommissies konden tot nu toe vooral advies uitbrengen, maar ze krijgen meer macht. Politici vinden dat zij uiteindelijk het dichtst op het onderwijs zitten, zodat ze beter dan anderen kunnen waarschuwen als de kwaliteit niet goed genoeg is. Daarom krijgen ze meer inspraak. Ze mogen bijvoorbeeld meebeslissen over de afstudeerrichtingen binnen de opleiding en de manier waarop studenten geselecteerd worden voor honourstrajecten.

De universiteiten houden hun hart vast. Zij waarschuwden dit voorjaar dat opleidingscommissies straks de examencommissie en de medezeggenschapsraad voor de voeten gaan lopen nu ze instemmingsrecht krijgen op de onderwijs- en examenregeling.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?